خانه » آرشیو نویسنده: رسول پویان (برگه 12)

آرشیو نویسنده: رسول پویان

سال نو؛ سال کشتار

سال نـو بر مـردم ما سـال کشتار است و بس کودک و پیر و جـوان ما عزادار است و بس ...

ادامه مطلب »

هند و پاکستان

اگـر پنجـاب دیــو و طالـب جـلّاد می سازد دل دهلی فـرشته حـور مـادر زاد می سازد میان هـنـد و پاکـسـتان ...

ادامه مطلب »

فاجعۀ موصل عراق در کندوز افغانستان طالب = داعش

با مقایسۀ ساده درمی یابیم که فاجعۀ موصل عراق در کندوز افغانستان تکرار شده است. در موصل داعش جنایات جنگی ...

ادامه مطلب »

مردم شمال افغانستان، قربانی کشاکش ناتو با قطبهای جدید آسیایی

ریشه های جنگ درازدامن و بحران فراگیر افغانستان را می بایست در جهان دوقطبی پیشین، پیشروی شوروی سابق به سوی ...

ادامه مطلب »

جشن و سرور

عید روزه (که با آداب تکاملی جشن و سرور مدنیت تاریخی ما دمساز شده)، بر همگان مبارک باد؛ امید است ...

ادامه مطلب »

طالبان و روزهای دشوار هرات

  بخش آخرین  توضیح  مردم ما وحشت و خشونت طالبان را با گوشت و پوست خود لمس، احساس و درک ...

ادامه مطلب »

طالبان و روزهای دشوار هرات

بخش ششم  توضیح مردم ما وحشت و خشونت طالبان را با گوشت و پوست خود لمس، احساس و درک کرده ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com