خانه » آرشیو نویسنده: محمد اکرام اندیشمند (برگه 3)

آرشیو نویسنده: محمد اکرام اندیشمند

جمعیت اسلامی و مرحلۀ جدید رقابت با حزب اسلامی

                                        ...

ادامه مطلب »

فساد سیاسی

اتحادیۀ اروپا با بر گزاری کمپین دو ماهه برای مبارزه با فساد در افغانستان در هفتۀ گذشته(۱۲ ثور ۱۳۹۶) خواهان ...

ادامه مطلب »

برکناری احمدضیا مسعود

                آیا میان برکناری احمدضیامسعود و تعلیق غیر رسمی و اعلان ناشدۀ مقام ...

ادامه مطلب »

مرحلۀ جدید بازی و خصومت روسیه و امریکا در افغانستان

                                        ...

ادامه مطلب »

منازعۀ دیورند

سرهینری مارتِمر دیورند Sir Henry Mortimer Durand دبیر امورخارجه هند بریتانیایی  رئیس هیئات مذاکره کننده از سوی حکومت بریتانیایی هند ...

ادامه مطلب »

پاسخ به یک پرسش

                                        ...

ادامه مطلب »

زمان دیپلوماسی تهاجمی در برابر پاکستان

                                        ...

ادامه مطلب »

نفرتِ نوروزی

                              نوروز ۱۳۹۶ خورشیدی را به ...

ادامه مطلب »

سایۀ راست افراطی بر سر انتخابات هالند

                                        ...

ادامه مطلب »

تقلیل تذکرۀ تابعیت یا سند شهرندی افغانستان به سند قومی و قبیله‌ای

                                        ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com