خانه » آرشیو نویسنده: فیاض بهرام نجیمی

آرشیو نویسنده: فیاض بهرام نجیمی

این ملا هبت الله کجاست؟

  • منابع استخباراتی بریتانیایی و روسی به این نظر اند که ملاهبت الله دیگر زنده نیست و صدا و ...

ادامه مطلب »

طرح نظری به مسأله تجزیه

جدایی خواهی از روی هوس نیست بلکه از روی جبر است. محروم کردن بخشی از جامعه از حقوق انسانی آن، ...

ادامه مطلب »

«بازی بزرگ جدید» و چند مشوره به مقاومتگران ضد طالب

سابق نوشته بودم: خروج آمریکا از افغانستان نه به دلیل شکست نظامی بلکه فلسفه سیاسی آن بود ـ شکست نظریه ...

ادامه مطلب »

نکاتی در باره هژمونی فرهنگی فارسی

. نخست از همه لازم است تا هویت قومی خویش را بشناسیم. ما اقوام فارسی زبانیم که نه از لحاظ ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com