خانه » آرشیو نویسنده: ایشانج توره

آرشیو نویسنده: ایشانج توره

مشکل افغانستان مشکل فرهنگی‌ست

        مفهوم ِ فرهنگ ِ قبیله در افغانستان فراتر ازیک قوم خاص است. اینگونه فرهنگها معمولن به ارزش‌ها، باورها، هنجارها و ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com