خانه » آرشیو نویسنده: ایشانج توره

آرشیو نویسنده: ایشانج توره

ریشۀ های فراخ دامن تظاهرات فاریاب

تظاهرات فاریاب وارد سومین هفتۀ خود شده، روزهای پر التهاب خویش را پشت سر می گذراند و هر لحظه با ...

ادامه مطلب »

مشکل افغانستان مشکل فرهنگی‌ست

        مفهوم ِ فرهنگ ِ قبیله در افغانستان فراتر ازیک قوم خاص است. اینگونه فرهنگها معمولن به ارزش‌ها، باورها، هنجارها و ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com