خانه » آرشیو نویسنده: عبدالله سپنتگر

آرشیو نویسنده: عبدالله سپنتگر

زیر سایه ارباب

انچه دراین روزها در افغانستان میگزرد یکبار دیگر زمینه سازی برای یک جنگ فرسایشی در منطقه با مرکزیت کابل است، ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com