خبر و دیدگاه

پایان سخنپراگنی بی بی سی

 

   گویند که رادیو بی بی سی لندن, پس از 82 سال سخنپراگنی, بازنشسته شد, آیا براستی چنین است؟ آیا از در رفته واز دریچه بازنخواهدگشت؟

   من اکثرا رویدادها وپدیده های گوناگون اجتماعی را از نگاه مثبت می بینم ومی کوشم تا مثبت نگر باشم , مگر هیچگاهی نمیشود نقد های دیگران را ولو بدبینانه هم باشد از چشم دور داشت و تکاپویی درآن نکرد. بدبینی خودش به ذات خود, برآمدهای مثبت را میتواند درپی داشته باشد واز آن میتوان چیزهای بهتری آموخت وبکار بست.

   بیایید نخست دیدگاه پارسی گویان را پیرامون بازنشستگی بی بی سی مرور کرد وبعدش, جوانب دیگرش را بازگفت:

  واکنش ها درباره نشرات بی بی سی لندن, اکثرا منفی و بدبینانه بوده است بمانند:

   ابی میرزایی نوشت:

 عاقبت صدای شیطان خفه شد!

  فردا صبح یکشنبه مورخ ۲۶ مارچ ۲۰۲۳ اخرین نشر خبر از طریق امواج رادیو فارسی بی بی سی میباشد.بعد از ۸۲ سال نشرات غرض آلود و تفرقه انداز در سطح جهان به خصوص در کشور های افغانستان، ایران و آسیای میانه از سخن باز میماند و به تاریخ و زوال ابدی می پیوند.این زوال را به فال نیک گرفته چون اکثریت مردم کشور ما نظر به بعضی از ملحوظات و نشر اخبار دورغ و جانب دار صدمه های روحی و جانی زیاد دیدند.

غلام محمد دستگیر نوشت:

  خوب شد گم شد جز شیطانیت و اخبار های دروغ چیزی دیگری نداشت.انگريز ها توسط اجنت هايشان به هدف پروپاگندي خود زير چنر اخبار وغيره به اساس پلان وزارت كامنويلت بعد از ٢٨٤ سال موفقانه رسيدند. طالبانيزم را جانشين وهابيزم ساختند؛ اسلام را توسط ملا ها و مولوي تربيه شده اي خود شان بد نام ساختند، مسلمان ها را به حدي ضعيف ساختند كه سر بالا نمي توانند و هم دو مليارد پوند در چنين مشكل اقتصادي بسيار به درد ميخورد و يا ممكن كدام پلان ديگر زير كار باشد

  محمدنادر نادری نوشت:بسته شدن این لانه شیطانی را فال نیک میگیریم.

 عبدالرحمن مراد عظیمی نوشت:کاسه ای زیر نیم کاسه است ،زیرا شیطان بزرگ دست از تفرقه افگنی اگر بر دارد خودش و شرکایش نابود می شود !!!!این شیطان بزرگ تاحال با ترفند تفرقه بیانداز ‌‌حکومت کن ،دنیا را به آتش کشیدند وبه نابودی مردم بیگناه جهان دست یازیدند و حالا فکر جدیدی را در سر خواهند داشت ؟؟؟.

   علی زاده ترکمن نوشت:به زوال ابدی تا دنیا است صدای این شیطان خفه شود خوشحال میگردم ،یک تفرقه انداز اما عیار بود.

  وکیل خان نوشت:یک وقت بنده اخبار فارسی و پشتو بی بی سی را می‌شنیدم در اخبار هر دو زبان به خوبی درک میشد که تعصب زبانی را در افغانستان دامن می‌زد.

    غوث صادقی نوشت:بودجه یک اداره جاسوسی برای کشور های آسیا قطع شد.امیدست بنام دیگر ظهور نکند

  علی سولیک نوشت:حقیقتا ، اگر صدای این شیطان بزرگ دنیا برای همیش خفه شود ، این روز را در تقویم کشور ما باید بعنوان یک روز سرور و خوشی برای همیشه تجلیل کنیمرادیو نبود، بلکه در پوست راستی زهر خطرناکی بود که اذهان و افکار میلیون ها انسان روی زمین را تخدیر و‌مسموم میکرداین لانه ی دروغ پراگنی برای همیش نابود باد.

   عبداللهی هاشمی نوشت:هیچ جواب مثبت ندارند چون تورم شان بی حد بالا رفته و کلا غرق در ورشکستگی هستند که خوداین خبر خوبی نیست چون تداعی یک جنگ واقعی جهانی را برای تقسیم جهان در نظر دارند.

   جاوید انتظار نوشت:خوب شد یک رادیو تفرقه افگن رادیویی که حوزه تمدنی وسیع فارسی که آذربایجان ترکیه ایران افغانستان تاجکستان پاکستان وهندوستان را احتوا میکرد به شعبات تاجیکی دری وفارسی تقسیم کرده بود تا از عظمت این حوزه تمدنی بکاهد.

   عبدالرب بگرام پروان نوشت:پیر نشده موفقیت اش رشد دیجیتالی کرده . تا حالا افکار را تغیر میداد ، حالا مغز را سر چپه می‌کند .

   داوید جاوید نوشت:روزگار تلخ و بدبختی در بین این کشورهای غربی و آمریکایی ها شروع شده و عامل اصلی این بدبختی شاهکار هنری زلنسکی بود که وطن خود و مردم خود را بدبخت و بیچاره ساخت .و کشورهای اروپایی را با روسیه دشمن ساخت و بالاخره از آب خت کردن ها روسیه و چین نفع برد.

  ابو بلال نوشت:از بس که بی بی سی از جنگ اوکراین اخبار دورغین نشر و پخش نمود و سرانجام اخبار بی بی سی به خبر سرچوک تبدیل شد ازین خاطر گلیم بی بی سی با دارودسته اش بسته کرد چی قدرتی داشته پوتین …..! 

  حالا بیایید ببینیم که براستی بی بی سی همیشه منبع شر و شیطنت, آنچه درباره اش قضاوت شده, بوده ویا جوانب دیگری از جمله, جانب بدرد بخوری هم داشته است.

  درافغانستان/خراسان خودما, از دهه های متوالی, اکثریت مردمی که رادیو داشتند, به رادیو بی بی سی گوش میدادند وآن را بحیث یک منبع خبری می شناختند, بویژه که در داخل افغانستان/ خراسان, منابع خبری یا هیچ نبود ویاهم در دسترس نبود. هیچ نبود بخاطری که یک رادیوکابل بود, که در شهرهای دیگر شنیده نمیشد ودرکابل هم, موج نشر وپخش آن قوی وصاف نبود. پدرم (مرحوم دکترمحمدایوب کهگدای) بالای بام خانه ما, در اندرابی وکوته سنگی کابل, آنتن بزرگی را از سریک بام خانه تا سربام خانه دیگر نصب کرده بود, تا رادیوکابل شنیده شود. رادیوها اکثرا روسی بود و 60 سال پیش رادیوگرامافون سوزن دار روسی به کابل آمد وپدرم یکی آنرا خریده بود که آهنگهای افغانستانی با نشان همان دو بانوی چنگ نواز که در رواق بت 35 متری بامیان در دوران کوشانی ها, نقش یافته بود, روی آن در روسیه نقش بسته بود و خویشاوندان در خانه اندرابی ما می آمدند تا ببینند که چگونه امکان دارد  که یک خواننده, در ریکارد بخواند ویک خانم پس از اینکه همان آواز را چند بار شنید, گفت: بیچاره چقدر مانده( خسته) شده که  در بین قطی رادیو درآمده و خوانده میرود, بیرونش کنید که نه مرد.

  از خودم بگویم که بیش از 50 سال به برنامه های قندپارسی بی بی سی گوش می دادم وبرای بسیاری ها, گوش دادن به بی بی سی, به یک عادت همیشگی تبدیل شده بود که نمی توانستند از آن دست بردارند وحتی در مهمانی ها, بی بی سی را می گذاشتند تا همه به آن گوش بدهند که در دنیا وبویژه در کشور خودما, چه گپ وسخن شده است, وبرای بسیاری ها,همین بی بی سی یگانه منبع خبری بود.

  پیش از لشکرکشی متجاوزانۀ روسها به افغانستان/خراسان, بی بی سی حتی تجمع سپاهیان روسی را در مرزهای شمالی کشور, اطلاع رسانی کرده بود وهشدار داده بود که شاید به افغانستان هجوم ببرند وهمان بود که شد.

    من می گویم که بی بی سی لندن, در تغیر نظام سیاسی در کشورهای حوزه پارسی زبانها, نقش پر رنگی بازی کرده است, اگر میگویید نه بابا, مثال میا ورم, همین بی بی سی بود که بحیث بلندگوی روح الله خمینی, نفش اساسی بازی کرد و محمدرضاشاه پهلوی, پادشاه  ایران را فراری داد  وخمینی را وارد میدان رهبری ایران ساخت. اصلا امام خمینی درکدام گوشه فرانسه, آرام زندگی میکرد وشاید هیچ خیال رهبری ایران را نداشت که همین بی بی سی, پشتش را گرفت وهی میگفت خمینی میگوید تمام کارگران صنعت نفت باید اعتصاب کنند وهی خمینی میگوید به پا خیزید وهی خمینی میگوید نظام شاهی را سقوط دهید وهی خمینی وهی خمینی وهی خمینی. نمیدانم فایده انگلیس در براندازی شاه ایران وآوردن امام خمینی درچه بود؟ من درماه ثورسال 1357 خورشیدی, پس از یک سفر بازرگانی از هندوستان وپاکستان, وارد زاهدان شدم, در زاهدان, سخنان امام خمینی از رادیو بی بی سی, به گوش ایرانیان, چکانده میشد وهیاهوی و مخالفت با شاه, تازه آغاز شده بود تا اینکه همان شد وپادشاه فراری شد وخمینی بحیث رهبر انقلاب اسلامی بجایش تکیه زد.    بنده درسال 2011 ترسایی, یعنی همان سال انقلاب مصر, در قاهره بودم واز جاه های گردشگری که دیدار داشتم, یکی هم مسجد الحسین ومسجد الرفاعی درقاهره در پهلوی هم بود. پادشاه ایران, چون داماد عزیزمصر بود, در داخل مسجد الرفاعی دفن شده بود وآنقدر با گلهای تازه وشعارهای شاه دوستی پوشانیده شده بود که گویی همین اکنون دفن شده است وآن نمایانگر شاه دوستی ایرانیان بود.

  در56 سال پیش که بنده در آموزشگاه حبیبیه درکابل درس میخواندم, یک همصنفی دوست داشتنی بنده, حسین نام داشت که من اورا حسین توصیفیان صدا میکردم, حسین توصیفیان وحسین دره باغی, از گویندگان مشهور آن سالهای بی بی سی بود.

 

 درعکس بنده, با چهره خوش و خندان که ممیزه جوانان دهه دموکراسی( 1343-1352 خورشیدی) بود, درجلو با پیراهن سفید وطرف چپ بنده همان همصنفی عزیزم حسین توصیفیان دیده میشود. عکس از پیشاهنگان دانشگاه کابل درسال 1350 خورشیدی است.

  بدنبال تجاوز روسیه بلشویک به افغانستان/خراسان, حرف گزافه نیست که چشم وگوش همه به بی بی سی بود که بدانند چه گپ شده وچه خواهد شد و جنگ مجاهدین برضد روسیه ورژیم  دست نشانده کمونیست آن, بکجا کشیده است. در رژیم ترهکی-امین- کارمل نجیب, گوش دادن به بی بی سی لندن, یک جرم شناخته می شد , چونکه کمونیستهای خلقی وپرچمی, بی بی سی را لانه شیطانی می دانستند وهرکسی را هنگام شنیدن بی بی سی گیر می کردند, مثلا میگفتند: جلال را بالفعل هنگام اجرای جرم مشهود یعنی گوش دادن به بی بی سی لندن گرفتار کرده ایم واگر زیر شکنجه چیزهای دیگر را اقرار نمی کرد وتنها جرمش همین گوش دادن به بی بی سی میبود از 2 تا 5 سال باید پشت پنجره های آهنی زندان تیرمیکرد. بیشترین زندانیان, پارسی زبانان بودند. نجیب رئیس سازمان جهنمی خاد, پکتیایی های خودرا کمتر به زندان می انداخت مگر بالمقابل وزیرمعارف حکومت کمونیستی دستگیرپنجشیری جاسوس بلندپایه ک ژ ب,  و منصور هاشمی بدخشی وزیرمعادن وصنایع حکومت کمونیستی جاسوس دیگر روس, هیچگاهی حتی یک پنجشیری و بدخشی خودرا  حمایت نمی کردند وحتی از شکنجه واعدام شان, شادی میکردند. منصور هاشمی را همه می شناسند که کارهای وزارت را گذاشته رفته بود و بدخشی های خودرا از هلیکوپتر به دریای آمو وکوکچه پایین پرتاب میکرد. با فروپاشی حکومت کمونیستی, مردم خشمگین کابل, همان منصور هاشمی و کریم شادان رئیس دادگاه اختصاصی انقلابی راکه هزاران درهزار مردم ما را روانه اعدامگاه  پولیگون پلچرخی کرده بود, گیر کرده زجر کش کردند.

  بنده را  که هنگام تدریس شاگردانم در دانشگاه کابل گرفتار وبه زندان صدارت بردند,خادیست های نجیب گاو,در روزهای تحقیق در زندان صدارت در سال 1361 خورشیدی , زیر شکنجه گرفتند تا از جمله از شنیدن بی بی سی اعتراف نمایم, با آنکه همیشه بی بی سی را می شنیدم, به آن وهیچ رابطه حزبی که اصلا هم نداشتم اعتراف نکردم و الحمدالله که هیچ استاد وشاگردم را در دانشگاه کابل وهیچ کس دیگری را هم قلمداد نکردم, ورنه, خدا نکرده, تعداد زیاد استادان وشاگرانم در دانشگاه کابل, زندانی می شدند که بازهم الحمدالله که نشدند.

  و همین بی بی سی بود که برای اشرف غنی دزد خاین تبلیغ کرد که مغز متفکر دوم دنیا است. به به این مغز متفکر دوم دنیا که در خیانت ودزدی 169میلیون دالروفرار ریکورد شکست.

  در اخیر برای شاگردان عزیزم, آصف معروف, ببرک احساس و عزیز آرگو که ژورنالیست  های ورزیده اند و سالهای زیادی در بی بی سی لندن کار کرده و یک رادیو ژورنالیزم پیشرونده و پویا را درآن, از خود به یادگار گذاشته اند, آرزو دارم تا شغل های بسیار بهتر و خوبتر را بدست بیاورند و زندگی خوب خوب داشته باشند.

 

 

  

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا