خبر و دیدگاه

نیروهای ملی متحدانه “تیم تمامیت خواه ارگ” را مجبور به فرار سازند

arg_greenfist

حالا کاسه صبر تمامی مردم افغانستان بشمول مجلس نماینده گان لبریز گردیده است. رهبران ارگ دیگر قادر نیستند تا به خواست ها و نیاز های رو به تزاید کنونی پاسخ منطقی بدهند؛ مردم اجبارآ به این مارش ملی کشانده میشوند. مسوول و عامل آن رهبران قومگرا و مفسد ارگ اند، که با وجود هوشدار های مکرر مردم ما و جامعه جهانی به مطالبات قانونی مردم و نهاد های جهانی بشمول مجلس نماینده گان، فراخوان عدالت خواهی برهبری آقایان امرالله صالح و داکتر عبدالله متکبرانه سکوت نموده اند، دیگر دیر شده است. تیم ارگ نشین وجاهت ملی و توانمندی انسداد و کنترول نارسائی ها و ناتوانی ها حکومت را از دست داده، و تا سرحد که اتوریته و انسیاتیف سیاسی خود را تا به صفر تنزل داده است.

تمام سکتور های مهم دولتی بنقل از رسانه های داخلی و خارجی عوامل استخبارات کشور های دشمن این سرزمین و ماموریت یافته گان شبکه های مافیایی تا گلو و مغز حکومت نفوذ نموده است؛ در کلیدی ترین مراجع تصمیم گری و اثر گزار که قادر اند، تبعات خطرناکی را بر اهداف ملی تحمیل نمایند تسلط و مدیریت دارند. سکتور های حیاتی حکومت را ماموریت یافته گان کانون های آموزشی جعلی و غیر جعلی پاکستان قبضه نموده است؛ در سکتور های امنیتی، اقتصاد، تجارت، حمل و نقل، ارتباطات حضور این مهره های ماموریت یافته از کانون های آموزشی پاکستان که اکثرآ ملبس با استایل پاکستانی اند، چرب تر و گرم تر از سایر نهادها شایع است.

چرخ ها و گردان های هدایت کننده سیاست های کلان ملی را همین عوامل بدست دارند، تاثیرات ماموریت های مخوف و فلج کننده این مهره ها و افزارها بیگانه پرور سیستم دولتی بازمانده از گذشته این کشور را بیمار، معیوب و کج وج ساخته است. عناصر ملی دلسوز بمنافع ملی با ترفند ها و افزارهای قبیلوی و عوامل پاکستانی در وظایف و بست های خورد و منفعل گماریده و اکثرآ از ادارات به عناوین مختلف اخراج و متقاعد میگردند. افراد مجرب، کارکن، دلسوز به فردای کشور با کمترین حقوق استخدام اما “نور چشمان” پاکستانی در پر مسوولیت ترین و با در آمدترین رده های دولت توسط چند چهره محدود در دولت که از تیم محرم جناب “سلطان ارگ” است، جابجا و مسلط میگردند. 

این چهره ها بمجرد اینکه در ساختار های حساس و پیچیده دولت مسلط گردیدند، افکار، عقاید، فرهنگ، اخلاقیات پاکستانی و گرایش قومی و فرهنگی بسود پاکستان را ترویج و در دراز مدت بهینه مینمایند، که طی تقریبآ ده سال از حکومت موقت تا اکنون بخش وسیع از گردان های حساس دولت در اسارت این افزار های مشکوک در آمده است.

حال چه باید کرد! به بن بست و انجماد کنونی دل بست و یا عاقلانه در یک تفاهم و گفتمان مبرم ملی راه های غلبه بر این بحران ناشیانه و عمدی را اسنداد نمود. از سوی دیگر زیکنال های مخوف و تکاندهنده از حرم سرای ها و سخنرانی ها هوشدار دهنده وکلای وطندوست مجلس نماینده گان شایعست، که “سلطان ارگ” مصصم است؛ تا در یک سناریوی از قبل طراحی شده برادران تروریست و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را از معبر های لوگر و میدان وردک وارد پایتخت نمایدف و پرتاب راکت های پاکستان در مناطق شرق بخشی از یک “توطیه بزرگ” به همکاری پاکستان و مثلث طالب، گلبدین، کرزی ریخته شده است، تا وزارت های دفاع و داخله ریزرف های موجود را از پایتخت به صوب شرق سوق دهد و پایتخت در نبود ریزرف های مطمئن با یک یورش منظم از استقامت های لوگر و میدان وردک در قبضه این مثلث تروریست قرار گیرد. و چنان “فاجعه بشری” اتفاق به افتد، که مولفه های تیوریسن “فاشیست افغانی” اسماعیل یون در یک بازی خطرناک برق آسا عملی گردد و دست آورد های کج وج ده سال حضور جامعه جهانی به ”تل خاک” تبدیل گردد. جامعه جهانی اکنون چنان خسته و افسرده از جنگ افغانستان به نظر میرسد، که مهار و کنترول چنین بازی خوفناک و خونین سیاسی را از آن مقدور نمی دانم.

 کلیه وطندوست کشورم را، اعم از مبارزین، مجاهدین و مقاومت گران که مربوط هر قوم ،مذهب و جریان سیاسی که متعلق اند، مخاطب مینمایم: که وطندوستان “بیدار و هوشیار” باشید، هر گونه غفلت در برابر همچو سناریوها و فلم نامه های سیاسی خطرات مدهش و تبعات ویرانگر برای آینده مامون و سعادت بار فردای ما و فرزندان ما دارد. بیاید بادرس از کلیه هوشدار های تاریخی، جلو این چنین سناریو ها و انقطاب های که مقدرات همه ما را به “قمار عاشقانه” معامله می کند، فرصت عملی و زایش خونبار ندهیم و متحدانه بمثابه فرزندان سرزمین واحد و حماسه آفرین مان جلو هرگونه معامله به پاکستان و دیگر کشور های که فکر بر بادی ما و کشور ما را دارند، ندهیم. و ستاد مشترکی را بمنظور مقابله با این چنین بازی های که در حال زایش و آبستن است، متحدانه و عاقلانه بگیریم و به همسایه گان و گروهای مزدور صفت آن تداعی کنیم، که پاسداران هویت و ارزش های این دیار حماسه آفرینان هنوز زنده اند، و نمی گذراند که بیش از این وطن و زیربناهای بازمانده از جنگ بیشتر از این ویران و کشور ما در یک معامله ضد ملی شامل فدریشن و یا اقمار “ژیو پلتیک” برای اهداف دراز مدت و عمق استراتیژیک پاکستان مبدل گردد.

من یقین کامل دارم که مردم ما دیگر این گروپ ها و چهر ه های معامله گر را شناخته اند و فریب مانور های کمین گرفته آنها را نخواهند خورد. بقای و سلامت این ملت و سرزمین را از گزند همچو توطئه های ویران گر با دست های محکم اتحاد ملی پاسداری و حفاظت خواهند نمود. و این بار از یک آزمون بزرگ ملی دیگر موفقانه بدر خواهند آمد. و به دنیا نشان خواهند داد که دیگر شهروندان این کشور فریب افتراق و انشقاق دشمنان سوگند خورده ما را در نطفه عقیم مینمایند و بیرق عظمت و اتحاد ملی را در استمرار و تداوم مقاومت گران مجلس نماینده گان به سرخ روی و عزت به سرمنزل اهداف ایدیال ملی در قله های فخر آفرین هندوکش، شمشاد، بابا و پامیر در اهتزاز درخواهند آورد و پوز دشمنان مکار ما را یکبار دیگر بخاک خواهند مالید.


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا