اخبار و گزارشات

عبدالله: خواستار تغییر نظام سیاسی هستم

 

گردهم آيي بزرگي امروز پنجشنبه به مناسبت آغاز کمپاین ریاست جمهوری داکتر عبدالله در هوتل ممتاز محل کابل برگزار شد. در این محفل که گفته می شد بیشاز 5 هزار نفر حضور داشت،  نمایندگان مردم ولایت های مختلف شمال، شمال غرب، شمال شرق، جنوب و جنوب غرب شرکت داشتند.

داکتر عبدالله در این همایش، به بیان نظریه ها و دیدگاه های خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری پرداخت. او دیدگاه های خود را در چند بخش سیاسی، امنیتی،اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خلاصه کرد. داکتر عبدالله عنوان نخستین برنامه ی کاری اش را در صورت پیروزی در انتخابات، تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی اعلامكرد. او با تاکید بر اینکه کوتاه ترین راه برای رسیدن به ثبات، امنیت، رفاه اجتماعی و وحدت ملی تغییر نظام است، گفت: نظام ریاستی در ذات خود، خودکامگی را به بار میآورد و اگر بخواهیم قدرت تصمیم گیری را به مردم برگردانیم و صلاحیت ها را به آنان پس دهیم، تنها راه رسیدن به این مامول، تغییر نظام و پارلمانی ساختن سیستمسیاسی افغانستان است که در آن مسوولان محلی؛ مثل والی ها، شهردارها و ولسوالان از سوی مردم انتخاب می شوند و از سویی نخست وزیر نیز در برابر پارلمان پاسخگو و مسوول می باشد.

تفکیک واقعی قوا میان قوای سه گانه و دادن جایگاه اصلی نظارت به اجرای قانون و  به قوه مقننه و عدم استفاده ی ابزاری از سیستم عدلی و قضایی، موارد دیگر بود کهداکتر عبدالله به آن ها تاکید ورزید.

برای رسیدن به چنین هدف بلند، داکتر عبدالله تغییر در سیستم انتخابات را به حیث راهکار موثر دانست و گفت: در صورت پیروزی، سیستم رای دهی ( رای واحد غیر قابلانتقال ) را به سیستم مختلط ( حزبی و انفرادی ) تبدیل خواهد کرد و بدین سان جایگاه احزاب سیاسی را در تصمیم گیری های کلان مملکتی تسجیل خواهد كرد.

در بخش دیگر از صحبت هایش، داکتر عبدالله به تهیه ی استراتژی مدون و دقیق در روابط خارجی پرداخت. او با تاکید بر اینکه افغانستان در نقطه ی جغرافیایی قرار گرفته کهبه شدت از حوادث همسایگان تاثیر پذیر است، گفت: ما نخواهیم گذاشت که خاک افغانستان به عنوان سکوی حمله بر همسایگان ما قرار گیرد و نیز از همسایگان خود توقعداریم که برخورد همسانی با کشور ما داشته باشند. عبدالله روابط نیک با همسایگان را یکی از راه های بیرون رفت از مشکل های کنونی دانست.

نامزد ریاست جمهوری مورد حمايت جبهه ملي افغانستان با سپاس گذاری از جامعه ی جهانی برای تامین ثبات و امنیت و تربیت ارتش و پولیس ملی تاکید کرد که با همکاریو هماهنگی میان دولت آینده و جامعه ی جهانی به زودی روزی فرا رسد که ملت افغانستان به پای خود ایستاده و توان دفاع از آب و خاک خود را داشته باشند.

داکتر عبدالله در بخش اقتصادي، تاکید بر میکانیزه شدن  و توجه بیشتر به زراعت را یکی از اهداف دولت خود عنوان کرد. او گفت که افغانستان کشور زراعتی است و در برنامهی دولت او حمایت پایدار از دهقانان و صنایع نوزاد و عنعنوی کشور قرار خواهد داشت.

زنان و جوانان محورهای دیگر صحبت داکتر عبدالله در این محفل با شکوه بود. او از زنان به عنوان قشری یاد کرد که در مدت هفت سال با آنان برخورد ابزاری صورت گرفتهاست. وی گفت که در صدد بازیافتن جایگاه اصلی زنان افغان به عنوان نیروهای موثر در تمام ابعاد حیات اجتماعی است. از دیدگاه داکتر عبدالله، جوانان منبع انرژی پایانناپذیری است که اگر به صورت شایسته از آن استفاده گردد، پوتانسیل عظیمی را برای بازسازی و بهبود وضع زندگی مردم به وجود می آورد.

داکتر عبدالله دین مداری و پاسداری از ارزش های دینی را یکی از اهداف اصلی دولت خود عنوان کرد. او گفت که در بخش فرهنگی اولویت های دولت او گسترش، تعمیق وغنی سازی ارزش های دینی است که در جامعه ی ما وجود دارد و مردم ما با این ارزش ها زندگی می کنند.

داکتر عبدالله ارتقای ظرفیت معلمان، رسیدگی به وضع اسف بار معیشتی آنان، بازنگری به قانون تقاعد و بازنشستگی، حمایت از افراد دارای معلولیت، رسیدگی بهمجاهدانی که هم اکنون در سردرگمی و بی سرنوشتی به سر می برند و همچنان حمایت از حضور موثر کادرهای تخصصی در بدنه ی ساختار اداره ی دولت را از جملهاهداف دیگر برنامه ی کاری خود اذعان کرد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه دیگر کسی حق ندارد به مجاهدین جنگ سالار بگوید، اظهار داشت که اگر مردم افغانستان به من اعتماد کنند و رای بدهند، من صلاحیت و قدرترا به مردم بر می گردانم. 

برهان الدین ربانی؛ رییس جبهه ی ملی افغانستان و سخنران دیگر این همایش، داکتر عبدالله را  یک شخصیت با ثبات و با صلابت دانست که سال ها در دوران جهاد ومقاومت سنگر به سنگر در دفاع از آزادی و استقلال کشور، در کنار قهرمان ملی احمد شاه مسعود حضور داشته است. وی تاکید کرد که حمایت از داکتر عبدالله در واقعه حمایت از خواست تمام مردم افغانستان است.

رییس جبهه ی ملی عنوان کرد که پیاده شدن برنامه های داکتر عبدالله در صورت پیروزی در انتخابات، تحقق آرزوی های دیرین و برحق مردم افغانستان است.

نورالحق علومی؛ عضو ارشد جبهه ملی افغانستان، سخنران دیگر این همایش بود. وی ضمن اشاره به اینکه در انتخابات پیش رو، ملت افغانستان در یک آزمون بزرگ  قرارگرفته است، گفت: از آنجایی که حکومت کنونی نتوانست یک اداره ی سالم را ایجاد کند و در این حکومت قانون زیر پا شد، فساد رشد کرد، قاچاق، رشوت، فقر و بیکاری بهوجود آمد؛ اکنون زمان آن رسیده مردمی که تمام اعتمادشان را نسبت به این حکومت از دست داده اند، خود با شرکت در انتخابات و رای به یک شخصیت و نامزد شایسته،سرنوشت شان را رقم زنند. وی افزود که بزرگان، سران جهادی، احزاب و شخصیت های ما در جبهه ی ملی و فراتر از آن، از نامزدی داکتر عبدالله حمایت می کنیم و همه یتلاش های خود را انجام می دهیم تا در کشور ما ثبات، قانون، عدالت اجتماعی و رشد و انکشاف متوازن بیاید.

داکتر سید علی اکبر کاظمی؛ رییس حزب اقتدار ملی افغانستان و عضو ارشد دیگر جبهه ی ملی، ضمن اشاره به اینکه حزب اقتدار ملی از همان آوان شروع کار، به خاطرایجاد یک تحول و تغییر بنیادی در کنار داکتر عبدالله قرار گرفته است، تاکید کرد که تا آخر این راه را ادامه خواهیم داد.

داکتر کاظمی افزود: امروز زمان آن فرا رسیده که به کمک شما مردم سرنوشت این مملکت تعیین شود.

وی با موثر و مفید خواندن برنامه های کاری داکتر عبدالله افزود که بهترین راه برای ایجاد یک نظام موثر و مفید، رفتن به سوی پروسه ی ملت سازی و دولت سازی است. داکتر کاظمی خاطر نشان ساخت که تحقق این امر، مردم و مملکت ما را به یک شکوه، عظمت و اقتدار واقعی خواهد رساند.

در پایان این همایش واقف حکیمی به نمایندگی از عطا محمد نور؛ والی بلخ، بیانیه ی وی را در حمایت از نامزدی داکتر عبدالله قرایت کرد.

در این بیانیه، عطا محمد نور، انتخابات ریاست جمهوری را یک فرصت برای مردم دانست  و تاکید ورزید که باید با انتخاب یک راه و گزینش جدید به تمام چالش ها و مشکلهایی که توسط حکومت فعلی به وجود آمده، پایان داد. به تاکید عطا محمد نور، در میان تمام نامزدان ریاست جمهوری، داکتر عبدالله، تیم او و برنامه ی کاری وی کهپاسخگوی تمام چالش های موجود می باشد، مناسب تر از دیگر نامزدان است.

وی از داکتر عبدالله به عنوان یک چهره ی خوشنام، لایق و توانا یاد، و خاطر نشان ساخت که در این راه از هیچ همکاری در چهارچوب قانون اساسی، دریغ نخواهد کرد.

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا