خانه » فرهنگ و هنر » شعر » چند رباعی به کابل نازنین

چند رباعی به کابل نازنین

دپلوم انجینیر خلیل الله رَوفی شاعر

کابل غمت آئینـۀ تصویر من است
زنجیرۀ اشغال تو زنجیر من است
داغ تو زده گل به نیستان دلــــــــم
اندوه تو اندوه گلــــو گیـرمن است

ارگ تو حــرم سرای دزدان گشـته
ازقصرسپیــد تا به لبنـــــــان گشـته
ما وتو غریبـــــــــه و زهــم بیگانه
بیــگـانه عجب مالک دوران گشـته

اینها که به گــــردۀ تو سنگر زده اند
برخرمن هست وبودت اخگرزده اند
این یک دو سه حاکــــم نظام منفــور
برسینۀ تاریخ تو خنجــــــــر زده اند .

این دستۀ گـرگان که بهـم ریختــه اند
ازهــــرجهتـی به جانت آویختـــه اند
گــه دردل شبخـــــون وگهی درآتش
خاک توبه خـون سروران بیختـه اند.

فبروری ۲۰۱۹
فرانکفورت

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com