خانه » برهان الدین ربانی » معنای طالب

معنای طالب

taliban_women_fobia

مزدور شرق و غرب ز صحرای طالب است

کشتار خلق پیشه و پهنای طالب است

آدم کشی و غارت و اندوه انتحار

لطف خوشی قساوت فتوای طالب است

نامرد چرک منکر انسانیت همیش

تک قهرمان قصه دنیای طالب است

مسموم کرده نسل علیلی به انتحار

بوی تعفنی که در هوای طالب است

انجا که بیم وحشت ‏و ویرانی است و خون

نقش قدم پیکر زیبای طالب است

افغان ملت و خلقی واخوانی و ملا

رنگ چراغ ذلت شبهای طالب است

آن نشه که جای ذلیلان بود بهشت

مستانه گی ساغر و مینای طالب است

بی دانشی ودانش بم های واسکتی

فرهنگ یهودی و نصارای طالب است

در واژه نامه خرد زندگی ببین

نفرین و مسخ آدمی معنای طالب است


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com