خانه » آرشیو برچسب: کلکانی

آرشیو برچسب: کلکانی

جنگ داخلی افغانستان سال های ۱۹۲۹- ۱۹۲۸

 پیشگفتار مترجم: بسیاری را عقیده بر اینست که ارتش سرخ اتحاد شوروی نخستین بار در ششم جدی (دی) ۱۳۵۸ به ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com