خانه » آرشیو برچسب: هفته نامه جبهه ملي / شماره 47

آرشیو برچسب: هفته نامه جبهه ملي / شماره 47

حکومت کرزی و اقتصاد افغانستان در هفت سال گذشته

هفت سال پیش زمانی که حاکمیت طالبان سقوط کرد وحکومت جدید با پشتیبانی جامعه جهانی رویکارآمد اکثریت مردم افغانستان با ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com