خانه » آرشیو برچسب: امریکا کمک مالی پنج ملیلرد دالری خویش را به پاکستان بخاطر همکاری مبارزه علی ترورزم

آرشیو برچسب: امریکا کمک مالی پنج ملیلرد دالری خویش را به پاکستان بخاطر همکاری مبارزه علی ترورزم

قطع کمک مالی به پاکستان یک حقیقت یا فریب

گرچه مقامات افغانی با شنیدن این خبر که امریکایی ها کمک های مالی خود را با پاکستان قطع مینمایند خیلی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com