خانه » تاریخ معاصر(افغانستان)

تاریخ معاصر(افغانستان)

به تاج و تخت رسیدن احمدشاه ابدالی؛ میان افسانه و واقعیت

اشاره: آنچه در پی می‌آید، روایتی ساختارشکنانه از پاره‌ای کلیشه‌های جاافتاده در مورد چگونگی به قدرت‌رسیدن احمدشاه ابدالی در تاریخ‌نگاری ...

ادامه مطلب »

تاریخ اففانستان را سر از نو باید نوشت

چرا تاریخ کشور را سر از نو باید نگاشت؟ نگونبختانه و دردمندانه، سال هاست که سپهر تاریخ ما را ابرهای ...

ادامه مطلب »

لویه جرگه پارادوکس سنت و مدرنیته

بحث لویه جرگه بار دیگر با برگزاری لویه جرگه عنعنوی (سنتی) برای کنکاش پیرامون امضای پیمان استراتژیک با آمریکا و ...

ادامه مطلب »

کودتای ۲۶ سرطان و اشتباهات بعدی داوود خان

داوود خان به گونۀ ویژه این گرگونیها را زیر شعاع عملکردهایش قرار داده است. هرچند داوود امروزه در میان ما ...

ادامه مطلب »

جنگ داخلی افغانستان سال های ۱۹۲۹- ۱۹۲۸

 پیشگفتار مترجم: بسیاری را عقیده بر اینست که ارتش سرخ اتحاد شوروی نخستین بار در ششم جدی (دی) ۱۳۵۸ به ...

ادامه مطلب »

نقش سردارمحمدداود درشکل گیری کودتای ثور۱۳۵۷

سردار محمد داود و خانواده اش نخستین قربانیان کودتای حزب دموکراتیک خلق در۷ثور۱۳۵۷ (۲۷اپریل۱۹۷۷)است. دولت افغانستان سال گذشته خورشیدی۱۳۸۷به کشف ...

ادامه مطلب »

هرات، آثار باستانی و اهمیت نگهداری آثار گرانبهای آن

  – هرات یعنی الماس بی بدیلیکه تا ابدبرتارک تاریخ خراسان بزرگ می درخشد که باید با تمام داشته های ...

ادامه مطلب »

کاستی های نظریه جدید در باره خاستگاه اقوام آریایی

عصر روز چهار شنبه به تاریخ ۲۳ فبروری ماه سال ۲۰۱۱، مرکز زبان های سنسکرت در دانشگاه جواهر لعل نهرو ...

ادامه مطلب »

هزاره ها وارثین اصلی امپراطوری ایلخانی می باشند

   هزاره ها وارثین اصلی امپراطوری ایلخانی می باشند ولی متاسفانه هرگز این موضوع حیاتی در تاریخ هزاره ها مورد توجه قرار ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com