خانه » ویدیوها

ویدیوها

کنکاش: بحث روند انتقال امنیت با اشرف غنی

ادامه مطلب »

شرح جزئیات ترور استاد ربانی از زبان حامد کرزی

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در یک گفتگوی اختصاصی با تلویزیون خصوصی نور، گفت حکومت وی تصمیم گرفته است که ...

ادامه مطلب »

روند انتقال مسئولیت امنیت: بحران آفرین خواهد بود؟

ادامه مطلب »

مناظره کابل: چگونه به صلح می توانیم دست یابیم؟

بخش دوم  |  بخش سوم | بخش چهارم |  

ادامه مطلب »

خشم کرزی: موقف راستین یا فشار بالای خارجی ها؟

ادامه مطلب »

گفتگو با سفیر پیشن طالبان: آیا شورای طلح دستاوردی خواهد داشت؟

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com