خانه » آرشیو نویسنده: پرتو نادری (برگه 9)

آرشیو نویسنده: پرتو نادری

مافیای قومی، قوم نیست

  در خبرها شندیم که: « اقوام تُرک تبار افغانستان حمایت شان را از عبدالله پس گرفتند! » این خبر ...

ادامه مطلب »

مسافر نیم روزان و آن دهکدۀ بی‌بامداد

  شب بود،ماه تمام در آسمان می تابید. مسافری به راه خویش می رفت. سگان هار دهکده روی بام های ...

ادامه مطلب »

ابراهیم صفا، زندان در زندان لالۀ آزادی

تاجایی که من می اندیشم، در شعر معاصرافغانستان کمترشعری توانسته است که به پیمانۀ شعر « لالۀ آزاد» ابراهیم صفا ...

ادامه مطلب »

نامت ستوده باد! ای شاعر تیره چشم روشن بین!

  چندی پیش بود که شاعری در انجمن قلم  افغانستان، شعر می خواند و من هم باید چیزهایی می گفتم ...

ادامه مطلب »

شاعر سپید گیسو و الهۀ شعر

  شاعری دیدم گیسو سپید، نشسته در چهار راه بی چاره‌گی خویش. سلامی کردم، سر بر افراشت از گریبان اندیشه ...

ادامه مطلب »

شعر مقاومت ردایی نیست که بتوان آن را بر اندام هر شاعری آویخت

گفت و گویی مجیب مهرداد با پرتو نادری   پرسش:  شعر مقاومت چیست و این شعر در برابر چه چیزی ...

ادامه مطلب »

از هویت قومی تا هویت ملی

افغانستان کشوری است با اقوام و زبان‌های گوناگون، چیزی که سال‌هاست، نبود آن در میان اقوام گوناگون کشور احساس می ...

ادامه مطلب »

دو تنها و دو سرگردان دو بی‌کس

گویند دیشب دوساعت گذشته از نیمه، موبایل سلطانی رییس الوزرا جناب داکترعبدالله به صدا در آمد؛ جررررنگ جررررنگ جررررنگ!!!  داکتر ...

ادامه مطلب »

دموکراسی، احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی

فلسفۀ وجودی دموکراسی به  موجودیت احزاب سیاسی و نهاد های مدنی  وابسته است. برای آن که دموکراسی بدون احزاب سیاسی ...

ادامه مطلب »

جنبش روشنایی و گره خونین بن بست!

اضافه از هشاد تن را کشتند و اضافه دوصد تن دیگر را زخمی ساختند. تازه معلوم نیست که از شمار ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com