خانه » آرشیو نویسنده: سید اسلام مصمم

آرشیو نویسنده: سید اسلام مصمم

اشرف غنی فصل نا تمام تاریخ

در کشور که پیشینۀ تاریخی آن به قدامت پنج هزار سال غرور کاذب تخمین و نکبت آن تنها به پهنای ...

ادامه مطلب »

” کفر اگر از کعبه خیزد “

  بلوف در جهان سیاست به واقعیتی مبدل شده است که کمتر سیاستمداری را میتوان سراغ نمود که در بر ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com