خانه » آرشیو نویسنده: محمد شعیب سمیر

آرشیو نویسنده: محمد شعیب سمیر

وزارت امور خارجه افغانستان را دریابید

  آغاز تصفیه قومی، زبانی، یکجا با عالمی از عقده گشایی ها وزارت امور خارجه را بطرف نابودی سوق میدهد. ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com