خانه » آرشیو نویسنده: محمد عالم جمال

آرشیو نویسنده: محمد عالم جمال

اما واگر های درباره اپوزیسیون

  از این قلم خامه ای بسیار نا پخته وناسفته زیر عنوان «شکست سیاسی، پیامد تکرار تاریخ » در فضای ...

ادامه مطلب »

ازدواج فاشیزم وتروریزم زیر نام صلح

امریکابرای اشغال و تداوم آن از همان آغاز پروسه ننگین بن در کشور بازی دوگانه را پیشبرد: از یکسو برای ...

ادامه مطلب »

غوغا برای منظور احمد پشتین

لر وبر خواهی، رویکش کردن داعیه پشتونستان و ایجاد « لوی افغانستان» در یک قرن اخیر وضیعت دولت سازی، ملت ...

ادامه مطلب »

پذیرش تقلب بازگشت -به استبداد سیاسی ــ قومی است

« تیم دولتساز» از مدتها قبل از انتخابات برای تقلب ومهندسی این پروسه دست به کار بود. در آغاز همه ...

ادامه مطلب »

به فاشیزم وتمامیت خواهی باید نه گفت

در وضع کنونی، کشور با موجی از حملات تروریستی، دهشت افگنی، جنگ نیابتی کشور های منطقه و اشغال ناتو به ...

ادامه مطلب »

استقلال و قهرمان آن

بخش دوم چی چیز امیر را به قهرمان و الگوی قابل پیروی برای گرایش های فاشیستی تبدیل کرده است؟ درواقع ...

ادامه مطلب »

استقلال و قهرمان آن

بخش نخست امیر عبدالرحمن با سرکوبهای خونین و کشتار بیرحمانه جوامع واقوام غیر پشتون، سلطنتی را روی اجساد خونین سرکوبشدگان ...

ادامه مطلب »

راه اندازی سه پروژه خونین توسط امریکا و گروه های فاشیستی

بخش نخست در وضع فعلی کشور درگیر سه مساله است، که پیامد آن بحران خونین سیاسی و اجتماعی را برای ...

ادامه مطلب »

آیادفاع از کشور اشتباه است؟

برخی از دوستان در حاشیۀ نشست موسوم به «روند لاهور» از هر شق وشوق سخن گفتند و در ضمن دفاع ...

ادامه مطلب »

تلاش دیگر برای کودتای انتخاباتی

سفر پرسش برانگیز غنی احمدزی برای شرکت در جلسۀ اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس در مکه، که افغانستان ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com