خانه » آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید (برگه 10)

آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید

رهبران جهان سوم دیروزی در انحصار متملقان نامجو و کامجو

  جهان سوم دیروزی در آتش و خون؛  رهبران وامانده و سرگشتۀ آن  ساختارهای قدرت درجهان سوم به ویژه در ...

ادامه مطلب »

مکر پاکستان و فصل ناتمام توافقنامهء امریکا باطالبان

  در این تردیدی نیست که بازیگر اصلی پشت پردهء جنگ افغانستان نظامیان پاکستان است و صلح با طالبان معنای ...

ادامه مطلب »

جمهوریتهای جهان سوم یا سندیکا های جنایتکاران

  جمهوری های واقعی را نباید با سندیکا های تباه کاران به اشتباه گرفت جمهوریت به نظامی گفته می شود ...

ادامه مطلب »

فهم جدید از فلسفهء تاریخ و فلسفهء سیاسی صلح

  از این که فلسفه نگاۀ نو به انسان، جامعه و تاریخ و به همین گونه به جهان و آفرینش ...

ادامه مطلب »

روز های دشوار و پرخطر و نگرانی های بیش از انتظار

  در این تردیدی نیست که افغانستان شرایط دشوار و خطرناک ‌و مردم آن آزمونی ترین و حساس ترین مرحلهء ...

ادامه مطلب »

حکومت موقت راۀ حل یا «ابتذال شر» بر دامان جمهوریت

  ساحل افتاده گفت گرچه  بسی زیستم        هیچ نه معلوم شد آه که من چیستم موج ز ...

ادامه مطلب »

سر در گمی ها در دوحه و آشفتگی ها در کابل

     از رسیدن هیئت حکومت افغانستان به دوحه ۲۱ روز می گذرد و تا کنون ۴ بار نشست هایی ...

ادامه مطلب »

نقطۀ عطفی در تاریخ آمریکا و خروج نیرو های این کشور از افغانستان

  جوبایدن پس از تنش های انتخاباتی در ۲۰ جنوری ۲۰۲۱ در موجی از تهدید ها و در میان تدابیر ...

ادامه مطلب »

کاروان صلح را صالحان به منزل مقصود می رسانند

  مهره های سوخته را نباید دیگر به صدر مجلس راه داد مردم افغانستان از چهار دهه بدین سو قربانی ...

ادامه مطلب »

حق سکوت دادن ها جریان تاریخ را عوض نمی کند

  از آنجا که فلسفهء تاریخ به تعبیری از خدا آغاز می شود و به خدا پایان می یابد که ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com