خانه » آرشیو نویسنده: مستو سیغانی

آرشیو نویسنده: مستو سیغانی

درپاسخ به اعلامیه بیمار گونه آقای طاهر زهیر استاندار فرا قانونی بامیان

نویسنده: جوانان عدالت خواه تاجیکان بامیان پیش چشمت داشتی شیشهٔ کبود زان سبب عالم کبودت می‌نمود گر نه کوری این ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com