خانه » آرشیو نویسنده: محمد عالم افتخار (برگه 18)

آرشیو نویسنده: محمد عالم افتخار

«ماموریت داریم که با مردم به قدر عقل شان سخن گوییم!»

  طی کامینت ها و نظریات وزین که از طرف شماری از خوانندگان پُر معلومات و حایز اندیشه  و منطق ...

ادامه مطلب »

« با چه زرنگی؛ تخریب اسلام!؟ »

  در قبال گسیل نوشتارِ « آگاهی قدرت است و از جمله قدرت در برابر پاکستان »؛ که به ایمیل ...

ادامه مطلب »

آگاهی؛ قدرت است و از جمله قدرت در برابر پاکستان!

شماری از دوستان ارجمند که بر قلم و اندیشه این کمترین؛ عنایت ویژه دارند و هکذا عقل و احساس و ...

ادامه مطلب »

جهان بینی قرآن؛ جهان بینی حضرت محمد و قوم اوست!

(پرسش ها و پاسخ ها) با تقدیم سپاس به عزیزانی که به گونه های  مختلف از گشایش این ستون؛ استقبال ...

ادامه مطلب »

پرسش ها و پاسخ ها (ستون نو)

دیریست که در نظر دارم؛ پیرامون پرسش های هموطنان؛ تأملاتی داشته باشم؛ پرسش هایی که به انحای گوناگون برایم میرسد؛ ...

ادامه مطلب »

۱۵ دیدگاه وزین بر نوشتار «روزه؛ عنعنه ماقبل عصر…»

«روزه؛ عنعنه ماقبل عصرِ کار “اجتماعی شده” است!» سرنامه نوشتار کاوشگرانه و منطقی بود که اوایل ماه رمضان؛ به این ...

ادامه مطلب »

همه پرسی به بهانه یک نامهِ مهم: چه کنیم که بهتر بنویسیم؟!

  اخیراً نامه برقی از دوست و همیار گرانمایه محترم دکتور ش.س؛ به دست آوردم که از نظر تان میگذرد. ...

ادامه مطلب »

روزه؛ عنعنه ماقبل عصرِ کار “اجتماعی شده” است!

موارد خطیر نوپدید که [خیر] را به [شر] مبدل میکند!  درینجا می خوانید: روزه و سوال روز های طولانی تا ...

ادامه مطلب »

راز نیروی عقیده بر «آبشویهِ لینگام» و تعویذ و دعا؛ در چیست؟

  این تحقیق؛ قبلاً  هم زیر سرنامه [درنگی بر خطیر ترین سوال همه زمانه ها: «باور چیست”؟ و آیا «آبشویهِ ...

ادامه مطلب »

آیا جناب رزاق مامون تب ندارد؟

توهم‌ ها و افسانه‌ ها، در گذشته‌ی تاریخ، از جمله ابزارهای مهم برای نوع بشر بوده ‌اند. ابزاری که به ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com