خانه » آرشیو نویسنده: کم باور کابلی

آرشیو نویسنده: کم باور کابلی

ترامپ و لباس گِیبِی اشرف غنی

( طنز روز)    چون ترامپ آمد به بگرام، بی خبر تا ز (تنکز گیون*) کند تفخیم و فر ناگهانی، ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com