خانه » آرشیو نویسنده: غ. م. عاشقان عارفانی

آرشیو نویسنده: غ. م. عاشقان عارفانی

برنامۀ کودتای گلبدین حکمتیار

درین جای شک نیست که  سران مجاهدین همه اشتباهات خود را داشتند و کردند و اما اگر مردم افغانستان اعتراف ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com