خانه » آرشیو نویسنده: احمد سعیدی (برگه 25)

آرشیو نویسنده: احمد سعیدی

ایجاد تروریزم و ماهیت گروه های تروریستی

  از چندی به این سو سخنان حفیظ منصور، عضو مجلس نماینده گان در مورد فقه اسلامی و تروریزم،  در رسانه ها خیلی داغ است. من در مورد سخنان آقای منصور تبصره یی ندارم اما می خواهم تروریزم را از نگاه شکل و موجودیت آن تعریف نمایم. تروریزم در اشکال مدرن آن یک پدیدۀ نسبتاً جدید در محافل اکادمیک است.  فرو ریختن برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، در امریکا سبب گردید  که این پدیده به صورت جدی و در ابعاد گسترده از دیدگاه های متفاوت مورد دقت و پژوهش قرار گیرد.  تروریزم به عنوان یک تهدید جدید، باعث گردید که در تمام کشور های غربی، قانونی بنام ” مبارزه با تروریزم ” وضع گردد.  آنچه را که در پی می خوانید، برداشتی است که با استفاده از منابع غربی صورت گرفته است. استفاده از اشکال متفاوت خشونت به صورت سیستماتیک، توسط افراد و اشخاص، سازمان‎های دولتی  و یا غیر وابسته به دولت برای دست یابی به اهداف از قبل تعیین شده که قربانیانآن با آگاهی قبلی – از میان شهروندان عادی انتخاب می‌گردد، تروریزم نامیده می‎شود.  این اهداف می تواند سیاسی ، اقتصادی و دینی باشد.  تروریزم به قدامت خشونت و خصومت درجوامع انسانی،  سابقه تاریخی دارد که در اشکال متفاوت قابل تعریف و تفسیر است.  نوع تفسیر و تعبیر از تروریزم عمدتاً بستگی به این دارد که این عبارت در کجا استفاده می‌گردد و توسط  چه کسانی تعریف و تفسیر می‌گردد، اما قدر مسلم این است که در مورد تروریزم و اشکال متفاوت آن تعریف و تفسیر یکسان وجود ندارد.  اختلاف نظر  ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com