خبر و دیدگاه

نگذارید کشور ما قربانی رقابت ها شود

 

وضع مسلط در کشور ما ایجاب می نماید ، تا زمامداران موجود یک سیاست متوازن و همگون را نه تنها درقبال کشور های همسایه بلکه سیاست متوازن را در مورد همه کشور ها دنبال نموده و در تحقق
آن تلاش نمایند زیرا ترجیح دادن به یکی یا چندی از کشور های همسایه و غیر همسایه باعث تحریک و مداخله دیگران گردیده تیره گی روابط و ایجاد مخاصمت ها از جانب کشور های ناراض برای جمهوری اسلامی افغانستان زیان آور است .

دنبال ستراتیژی تعرض آمیز در عرصه های مطبوعات ، اطلاعات و حتی برخورد های مسلحانه به نفع جمهوری اسلامی افغانستان نبوده ، بناءً شرایط کنونی ایجاب می نماید ، که از پخش آن مطالبی که باعث تشنج اوضاع میان افغانستان و پاکستان و ایران و کشور های دیگر می گردد از آن باید خود داری نمود و همچنان مقامات عالی رتبه پاکستان و ایران و کشور های دور و نزدیک دیگر نیز با پیروی همچو سیاست ها تشویق و ترغیب گردند و حتی اگر ایجاب نماید طی عقد موافقتنامه دوجانبه یا چند جانبه این مسئله مورد تائید و تصویب قرار گیرد .

جانب افغانی در همه موارد باید از اصل استراتیژی دفاعی در قبال همسایگان و کشور های دیگر پیروی نموده و آنرا به مثابه سیاست رسمی حکومت وحدت ملی افغانستان معرفی و قلمداد نماید .

میان کشور های همسایه باید با امضأ موافقتنامه های دوستی و عدم مداخله نظامی مبادرت ورزید و آنها را نیز با پیروی از این امر مهم و ارزنده تشویق و ترغیب نمود ، تا به تحقق آن تن در دهند ، عقد همچو موافقه با پاکستان و ایران و دیگران یک امر مبرم و ضروری پنداشته می شود هرچه زود تر بهتر.

تبادله هیأت های حسن نیت وانجام مساعی جمیله با کشور های همسایه و بخصوص با پاکستان و ایران نیز یک امر مهم و درخور اهمیت تلقی می گردد که نباید آنرا از نظر دور نگهداشت .

تأسیس انجمن های دولتی و مردمی میان کشور های همسایه و بطوراخص با پاکستان و ایران و تاجکستان ازبکستان، هندوستان نیز قابل غور و بررسی است ، که باید به آن مبادرت ورزید .

توسعه و گسترش روابط فرهنگی ، اقتصادی و تجارتی نیز با استحکام روابط سیاسی میان کشور ها منجر می گردد ، بناءً برای تحقق همچو اهداف نیز تدابیر عملی تحت اجرأ قرار داده شود .

دولت افغانستان باید با پاکستان و ایران یک موافقتنامه خاص مبنی برعدم مداخله در امور یکدیگر عقد نموده و در مندرجات آن تأکید بعمل آید ، که طرفین به هیچ عنوان نمی توانند مخالفین کشور مقابل را در کشور خویش پناه داده و یا زمینه های فعالیت ها برای آنها مساعد سازند و در این خصوص ایجاب می نماید ، تا مواد موافقتنامه از جانب کمیسیون خاص سازمان ملل متحد تحت نظارت قرار داده شود و در صورت عدم تطبیق مندرجات موافقتنامه و یا تخطی از احکام آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد محول و طبق منشور سازمان ملل متحد در مورد همچو موارد اجرأت مقتضی بعمل آمده و طی یک قطعنامه خاص غرض تطبیق به جهانیان اعلام گردیده و جلو جانب تخطی کننده را طبق صلاحیت های خویش گرفته و به اجرأت عملی در زمینه دست زده به آن مبادرت ورزد .

با تائید از اصل همزیستی مسالمت آمیز و پیروی از سیاست های حسن نیت و همجواری پاکستان و ایران با این امر معتقد گردند ، تا در مورد صدور ویزه اتباع هردو کشور سهولت به وجود آید و موانعی که همین اکنون در مورد عبور و مرور اتباع هردوکشور وضع گردیده از میان برداشته شود .

علاوتاً یک جرگه وسیع که متشکل از افراد صاحب نفوذ این  کشور باشند به کابل و اسلام آباد و تهران سفر نموده و در مورد بهبود روابط میان این کشورها با سران و سایر مقامات عالی رتبه آنها تماس حاصل نموده و بعد از انجام صحبت ها و تفاهمات یک فیصله جامع و نافع در جهت بهبود روابط صادر و طرفین را بمنظور تطبیق آن متعهد نمایند .

با نظر داشت مطالب فوق ایجاب می نماید که جمهوری اسلامی افغانستان بمنظور بقأ و حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در یک اتحاد نظامی و اقتصادی جهانی شامل گردیده ، تا این شمولیت باعث آن گردد تا کشور های همسایه از مداخلات آشکار و پنهان خود داری نموده و مجبور با پیروی اصل همزیستی مسالمت آمیز و حسن همجواری گردد ـ  البته این شمولیت باعث نگرانی کشور های همسایه خواهند گردید ، که در شرایط موجود چنین شده ولی جمهوری اسلامی افغانستان به جزء از آن در شرایط کنونی که فاقد نیــــروی لازم دفـــاعی همه جانبه می باشد چاره دیگر نیز نخواهد داشت ، امید است مقامات ارشد جمهوری اسلامی افغانستان با این طرح و پیشنهاد مسئولانه اندیشیده و به اقدامات عملی در زمینه باید متوصل گردند .

دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، ایران و پاکستان با تلاش در جهت رسیدن با یک توافق جامع و گسترده بمنظور بهبود روابط و مناسبات می توانند صلح و آسایش همگانی را در منطقه استقرار بخشند ، که با تحقق این امر ارزنده و مهم می توانند مردمان این کشورها راه سعادت و ترقی همه جانبه را به پیش برده و در صلح و صفا زنده گی نمایند .

با پیروی از این اصل که دولت ها در روابط بین المللی خود از تهدید و یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی ، استقلال سیاسی و حاکمیت ملی به هر شیوه که باشد خود داری نمایند ، زیرا عدم پیروی از همچو اصالت ها مغایر اصول و منشور سازمان ملل متحد بوده و نباید از آن عدول نمود .

حکومت وحدت ملی مسئله بازگشت دواطلبانه و مسالمت آمیز پنـاهنده گان افغان را بانظرداشت مشکلات و پرابلم های موجود مطرح بحث نموده و با یک توافق کلی و جامع با ایران و پاکستان باید به نتیجه برسد در حالیکه ما نهاد های دولتی با کشور ایران داریم در نوشته حاضر تنها نهاد های دولتی افغانستان در پاکستان معرفی میگردند .

علاوه از سفارت و سه جنرال قونسلگری تعداد (6) نماینده گی از وزارت های تجارت ، اطلاعات و کلتور ، معارف ، امور مهاجرین ، ترانسپورت و بانک مرکزی نیز سرگرم فعالیت اند و وظایف محولۀ خویش را تحت سرپرستی جنرال قونسلگری در پشاور انجام می دهند نیز فعال تر شوند بهتر است.

ما از سیاست های که مشکل زا باشند بخصوص در مقابل هماسیه گان جداً پرهیز کنیم دست اندر کاران سیایت باید این حقیت را بدانند که در شرایط موجود افغانستان توان آنرا ندارد که خود را شاه دو شمشیره شمرده به دو د ست یا چندین دست شمشیر برآرد و بجنگد عملکرد های ما در سیاست و استراتیژی های عالمانه و عاقلانه میتواند ما را از بد بختی های زیاد نجات دهد .

بايد سياسيون وقوتهاي نظامي ما اين حرف را به ذهن خود داشته باشند كه افغانستان مانند شاه دوشمشيره «رح» نه به دوشمشير جنگ كرده مي توانند ونه توان آن را دارند بهترین سیاست، سیاست مدارا و مسالمت آمیز با در نظرداشت منافع ملی در مقابل همه کشور ها است .

احمد سعیدی

احمد سعیدی نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا