طنز

فتــوی جهــاد و گــوشــت خــوک

!مـلا فضـلو برعـلاوه صـدور فتـوی جهـاد گـوشـت خـوک هـم افغـانسـتان کـی صـادر کـرتاهـی 
با ملا فضلو به عنوان کسیکه با صدور فتوی جهاد پیروانش را علیه لشکر کفر و الحاد با حکومت دست نشانده شان در افغانستان به جنگ مقدس فراه می خواند ولی فعالیت های ضد حکومت پاکستان را ناروا و خلاف شرع اسلام می پندارد همه مردم افغانستان آشنایی کامل دارند و عکس های که ازین رهبر بزرگ مذهبی پاکستان با خانم های نیمه برهنه در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شوند هم به مشاهده همگان رسیده است
اما صدور گوشت خوک در کنار فتوی جهاد توسط او یک عمل بی نظیر و بی سابقه در تاریخ معاصر کشور و منطقه و حتی جهان است خصوصا که گفته می شود این کارتن های گوشت خوک توسط موتر های شیشه سیاه مولوی تره خیل از مرز پاکستان تا داخل کابل بدون بازرسی گمرک و یا پوسته های دولتی کنار جاده انتقال داده شده اند.
:توجـه شـما را به مصـاحبـه خبـرنگـار بـی بـی چهـل با مـولـوی فضـلو درین باب جلـب میکـنم
:خـبرنگـار بـی بـی چهـل
مولوی صاب آیا شایعه صدور گوشت خوک توسط دولت پاکستان به افغانستان حقیقت هی ؟
: مـولـوی فضـلو
.بایی صاب یہ خبر بالکل غلط هی ، خو کفار بر ضد دولت اسلامی پاکستان ناروا شایعات کرتاهی
:خـبرنگـار بـی بـی چهـل
 پس شما خبر صادر کردن گوشت خوک از طرف دولت پاکستان به افغانستان را رد کرتاهی ؟
: مـولـوی فضـلو
.می تصدیق کرتاهی که دولت اسلامی پاکستان فقط مطابق شرع غرای اسلام عمل کرتاهی
:خـبرنگـار بـی بـی چهـل
: مولوی صاب لطفا رندی نه کرو واضح و روشن جواب دیدو
آیا دولت پاکستان به افغانستان گوشت خوک صادر کرتاهی یا نه کرتاهی ؟
: مـولـوی فضـلو
.صادر کرتاهی اما بهت بهت کم مقدار
:خـبرنگـار بـی بـی چهـل
 .می آپ کی مقصد درست فهمیدن نه کرتاهی
: مـولـوی فضـلو
.پاکستان اسلامی دولت مطابق شرع اسلام افغانستان کی فقط برای پیروان مذهب نصرانی گوشت خوک صادر کرتاهی
:خـبرنگـار بـی بـی چهـل
: اما در افغانستان پیروان مذهب نصرانی اصلا موجود نهی هی
: مـولـوی فضـلو
.بایی صاب موجود هی اگر هم بهت کم هی یعنی فقط  یک و نیم آدمی هی
:خـبرنگـار بـی بـی چهـل
 .یک و نیم نفر یعنی دولت پاکستان حتی برای یک طفل معصوم هم گوشت خوک صادر کرتاهی یہ خو عذر بد تر از گناه هی
: مـولـوی فضـلو
.بایی صاب می خو اول خدمت کی عرض کرتاهی که پاکستان اسلامی دولت قطعا خلاف شرع اسلام عمل نه کرتاهی
:خـبرنگـار بـی بـی چهـل
 پس آپ منظور از یک و نیم آدمی کون هی ؟
: مـولـوی فضـلو
.میرا منظور بی بی گل اور اشرف غنی هی
:خـبرنگـار بـی بـی چهـل
. بی بی گل اور اشرف غنی خو دو آدمی هی
: مـولـوی فضـلو
.دو آدمی هی لیکن دو نصرانی آدمی نهی هی
.بی بی گل کامل نصرانی هی خو اشرف غنی روزانه مسلمان هی اور شبانه نصرانی هی
.پس دونوں یک و نیم آدمی هی
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا