خانه » خبر و دیدگاه » جنبش آزادیخواهی هزاره جات ( ۱۸۹۱- ۱۸۹۳م)

جنبش آزادیخواهی هزاره جات ( ۱۸۹۱- ۱۸۹۳م)

مردم هزاره که آمیزۀ  از نژاد مغول و تاجیکان محلی کوهستان بامیان وغورمی باشند ویکی از ملیت های پر افتخار سرزمین خراسان بزرگ محسوب می شوند.
 

از دید موقعیت اقتصادی ونظام اجتماعی شان، از صد ها سال بدینسومکان مشخص داشته و خانه بدوش نبوده اند بلکه  قایم  برزمین می باشند .

دیدگاهتان را ثبت کنید

ابراز نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

ارسال

Copyright © Jawedan.com