انتخابات

نتایج انتخابات افغانستان به بن بست رسیده است

galbraith

تبصره: انتخابات افغانستان بدون شک مهمترین دست آورد جامعه جهانی را در کوتاه مدت تشکیل میدهد اما حالانکه این انتخابات به بن بست رسیده و جامعه جهانی را در بد ترین حالت قرارداده است و عملکرد نهایی آنها چی خواهد بود.

قبل از انتخابات دور دوم جامعه جهانی به چانه زنی پرداختند و راه ها و پیشنهاد های مختلفی را با توجه به تغیرات در سیستم قدرت در امریکا و ناکامی های دولت آقای کرزی در طول هشت سال در افغانستان ارایه نمودند که هیچ یکی ازین برنامه ها فراگیر و راه حل اساسی وبنیادی را در برنداشته و ندارد. به هر حال با راه اندازی انتخابات جامعه جهانی بخصوص سیاست مداران مشخص و ذیدخل در مسایل افغانستان عدم موجودیت بدیل رهبری را به جای آقای کرزی ذهنیت سازی نمودند و با وجود ناکامی ها و هدر رفتن کمک های جامعه جهانی و حیف ومیل آن توسط گروه مافیایی دولت کرزی آن را بهترین گزینه دانستند.

اما جریان انتخابات افغانستان وظهور جریان جدید و قوی در مقابل کرزی و حمایت گسترده و میلیونی مردم از آن طلسم عدم موجودیت بدیل رهبری را درکشور شکستاند و تمامی ذهنیت های گذشته و ناکارآمد را هم در داخل کشور و هم در سطح جهانی تغیر داد.

با وارد شدن آقای عبدالله در کارزار انتخاباتی مورد حمایت جبهۀ ملی و حمایت والی مقتدر بلخ آقای استاد عطا محمد نور از کاندیداتوری ایشان یک محوریت و تکیه گاۀ امید برای مردم افغانستان بوجود آمد و در ضمن جامعه جهانی که منتظر بدیل رهبری در افغانستان بودند تا بتوانند از شر دولت فاسد موجود که در طول هشت سال  تمامی کارکرد های آنها را زیر سوال برده است امید وار شوند.

همانطوریکه معلوم است پنج نقطۀ اساسی در تامین یک دولت مقتدر و مردمی لازمی است که شامل امنیت،آزادی، تنظیم امور،عدالت و اقتصاد و آسایش میباشد که تطبیق این نقاط میتواند کشور را از بحران اجتماعی،منطقوی و جهانی به دور نگهدارد. ولی متآسفم که دولت کرزی و کابینه اش در طول هشت سال با موجودیت تمام اسباب و لوازم برای ساختن بنیاد های اساسی دولت هیچ کاری انجام داده نتوانستند. و باید با پوزش از مردم کشورمان قدرت را احترامانه به مردم انتقال دهند. چون هم مردم افغانستان و هم جامعه جهانی از رهبری فاسد وغیر مردمی کاملآ خسته شده وخواهان جبران اشتباهات گذشتۀ خویش از حمایت یک دولت بی ظرفیت و بی کفایت هستند.

چون بحث موضوع انتخابات و تقلباتش همچنان یک بحث جدی است خواستم ترجمۀ مکمل مقالۀ که در تاریخ 15 سپتامبر در تایمز در باب جنجال انتخابات بین آیده و گالبریت نوشته شده بود خدمت تان به نشر بسپارم.

 

تایمز: معاون سازمان ملل متحد بخاطر جدال انتخاباتی از افغانستان اخراج گردید

بلند پایه ترین دپلومات امریکایی در سازمان ملل بعد از یک گفتگو جنجالی با رییس اش کای ایده نمایندۀ یونما در افغانستان در رابطه به تقلبات گستردۀ انتخاباتی اخراج گردید. به گفتۀ منابع مؤثق بیم آن میرود که نزاع در سازمان ملل روند کاری این سازمان را صدمه بزند، در حالیکه تعدادی زیادی از کارمندان عالیرتبۀ این سازمان از نظرات گالبریت امریکایی در مقابل کای آیده نارویجی حمایت میکنند.

آقای گالبریت از نزدیک ترین دوستان آقای هالبروک فرستادۀ ویژۀ باراک اوباما در افغانستان و پاکستان است که به روز یکشنبه بعد از ملاقات تند و شدید با اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان را به قصد بوستون ترک کرد. گالبریت سوالهای زیادی را برای کمیسیون انتخابات افغانستان مطرح کرد که نشاندهندۀ خشن شدید او علیه مقامات دولتی افغانستان را نشان میداد بر عکس آقای کای آیده زبان نرم تر و روش ملایم تر در مقابل آنها دارد.

منابع دپلوماتیک در کابل میگویند که روابط بین کای آیده و گالبریت به طور قطع از بین رفته است و آقای گالبریت افغانستان را ترک کرده است، اما مقامات رسمی یونما میگویند که گالبریت برای یک  ماموریت رسمی سه هفته یی به نیویارک رفته است،ولی گفته میشود که کای آیده از گالبریت خواسته است افغانستان را به طور فوری ترک کند.

تنش های تازه نشاندهندۀ اختلافات عمیق در جامعه جهانی را آشکار میسازد و احتمال زیاد وجود دارد که این اختلافات اجازه نخواهد داد حامد کرزی برای بار دوم در انتخابات اعلام کامیابی نماید منابع مؤثق دپلوماتیک در افغانستان می گویند که گالبریت از کمیسیون انتخابات خواسته است که از جمله 6500 مرکز رای دهی 5000 مرکز آن باز شماری شود، برعکس کای آیده نمایندۀ یونما خواهان تنها باز شماری 1000 مرکز رای دهی شده است.

خواست آقای گالبریت برای باز شماری مجموعی آرا به طور قطع انتخابات را به دور دوم میکشاند و کامیابی آقای کرزی را در دور اول تکذیب مینماید، که با فرا رسیدن زمستان سخت ودشواردور دوم انتخابات پیش از ماه می امکان پذیر نیست و افغانستان در یک موقعیت اساس قرار میگیرد. در حالیکه برنامه و راه حل آقای کای ایده محتملآ امکان کامیابی آقای کرزی را فراهم میسازد.

آیده و گالبریت هردو اصرار میورزند که دوستان بسیار قدیمی از زمان کار در حوزه بالکان هستند، بی شک که آقای آیده معرفی کنندۀ یک زن انسان شناس نارویجی برای گالبریت است که فعلآ خانم وی میباشد. اما کای آیده میگوید با افشا شدن برنامۀ حذف گالبریت بعد از مارچ  باعث خرابی روابط ایشان گردیده است.

اما اوضاع زمانی رو به وخامت گذاشت که کای آیده افغانستان را به قصد ناروی به خاطر جشن عروسی اش بعد از انتخابات ترک کرد و بدون توجه به پیامد های تقلبات انتخاباتی به رخصتی رفت و آنرا به تعویق ننداخت.

کمیسیون انتخابات آماده گی داشتند تا 15 فیصد رآی باقی مانده را که از مناطق جنجال برانگیز در جنوب و بادغیس در شمال بود اعلان نمایند که تمام آن به نفع آقای کرزی بود  اما با مداخلۀ گالبریت با توجه به نقلبات انتخاباتی و فشار لازم بالای اعضای ارشد کمیسیون

انتخابات خواست آنها را قانع سازد تا رآی باقی مانده و جنجال بر انگیز را پیش از تحقیقات اعلام ننمایند.

در ملاقات روز یکشنبه آقای گالبریت بالای اعضای کمیسیون انتخابات در حضور کشور های کمک کننده و ناظرین بین اللملی انتقاد کرد و از آنها خواست تا بداند چرا آنها آماده گی های لازم را برای انتخابات احتمالی دور دوم نداشتند و برگه های رآی دهی را آماده نساختند.

آقای آیده حالا در کابل است و برای تمامی کارمندان خود تسریع نموده است تا در بارۀ تقلبات سخن به زبان نیاورند، بخاطریکه بیم آن میرود مبادا حالت از کنترول خارج شود و به دموکراسی ضربه بزند و آنها توانایی های خویش را برای تطبیق دموکراسی از دست بدهند. و در ضمن آقای آیده بیم از آن دارد که تقلبات انتخاباتی مداخلۀ کشور های خارجی را در پی داشته باشد چون از 5 عضو کمیسیون سمع شکایات 3 نفر آن انتصاب شدۀ سازمان ملل است.

چیزیکه سازمان ملل باید انجام دهد که نداده است اینست که باید در بارۀ تقلبات انتخاباتی سخن بگوید مامورین ملل متحد در داخل میگویند که اکثریت کارکنان در این سازمان میگویند که جای برای سلوک و حرکت در بارۀ تقلبات وجود دارد همانطوریکه آقای گالبریت انجام داد و اگر نه سوال پیدا میشود که ما اینجا چی میکنیم و برای چی آمده ایم؟

کارمندان سازمان ملل اظهار کردند که آقای گالبریت روش و زبان مشترک در بارۀ تقلبات با امریکایی ها داشت در حالیکه موقعیت اقای آیده با کمیسیون اروپایی بسیار نزدیک نیست.

کارمندان سفارت بریتانیا در کابل اصرار میورزند که نظر مشابه با امریکایی ها دارند و وزارت خارجه هم تایید میکند که آنها درین قضیه هیچ گونه مداخلۀ نمیکنند مخصوصآ که مسلۀ انتخابات در میان باشد.

به گفتۀ مقامات ارشد اروپایی آقای آیده و گالبریت بعد از آنکه نتایج قسمی باقی مانده اعلام شد و آقای کرزی را با 54.3 فیصد پیشتاز دانست تشنجات آغاز شد و زمانیکه اخبار غیر مترقبۀ اخراج آقای گالبریت پخش شد تعدادی زیادی از مامورین عالیرتبه به دفتر او رفتند تا حمایت شانرا پیش از رفتنش نشان دهند.و یکی از مامورین گفت که گالبریت آماده گی خود رادر پذیرفتن اصول رهبری یونما همانطوریکه در نظر بود به نمایش گذاشت.

آقای فرهان حق سخنگوی یونما در نیویارک گفته است که آقای گالبریت بخاطر یک ماموریت رسمی در بوستون بسر میبرد و پیش ازینکه برای ارایه گزارش برای شورای امنیت سازمان ملل با آقای آیده به نیویارک برود هفتۀ بعد به لندن سفر خواهد کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا