خانه » طنز » کشور ما منحصر به فرد است!

کشور ما منحصر به فرد است!

همت فاریابی

مغز متفکر اشرف غنی رئیس جمهور ما؛ آقای تورسون روشنفکر ما؛ صدیق افغان فیلسوف ما؛ رمضان بشردوست الگوی دموکراسی ما؛ ملا لندی تعویذ نویس ما؛ زرع کوکنار زراعت ما؛ قاچاق مواد مخدر تجارت ما؛ وطنفروشی مسلک ما؛ چاپلوسی به خارجی ها مهمان نوازی ما؛ عرب پرستی مقدسات ما؛ نعره تکبیر شعار ما؛ برادرکشی افتخار ما؛ شهیدپروری دلسوزی ما؛ انسانیت دشمن ما؛ جنایتکار برادر ما؛ تقلب اصول ما؛ رشوت قانون ما؛ زن ستیزی غیرت ما؛ زیر پل سوخته استراحتگاه ما؛ قماربازی تفریح ما؛ بچه بازی عنعنات ما, آریانای جعلی قدامت تاریخی ما, افغانستان خیالی نام سرزمین ما و پنج هزار سال تاریخ ما!!!

ازین دیگر پیشرفت وجود ندارد !

آیا میتوان در بنای این همه پدیده های غیر عقلانی تمدنی ایجاد کرد !

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com