خانه » خبر و دیدگاه » ادعای جنرال احمدزی و ارگ ریاست جمهوری

ادعای جنرال احمدزی و ارگ ریاست جمهوری

 

از شما چه پنهان از روز که جنرال حبیب الله احمدزی طی مصاحبه ای گفته است که بعضی از کارمندان ارگ ریاست جمهوری در ترویج فحشا نقش دارند دوستان زیادی از من منحیث شاگرد حقوق پرسیده اند که دنباله این سریال بکجا خواهد رسید. در اوایل نمیخواستم در این مورد چیزی بنویسم، اما حالا که آقای احمدزی را بخاطر پاسخگویی ارگ ریاست جمهوری به لوی سارنوالی معرفی کرده است و لوی سارنوالی هر روز تقاضا دارد تا آقای حبیب الله احمدزی جهت ادعای خود اسناد ارائه کند. من به خداوند و مردم خود عهد کرده ام که آنچه می دانم حقیقت را بگویم.

 

آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرعه ی فال به نام منِ دیوانه زدند

 

به عقیده من جناب جنرال احمدزی که زمانی از نزدیکان و مشاوران خاص رئیس جمهور آقای غنی بود بعد از سبک دوشی به یکی از رسانه ها حاضر گردید  و طی مصاحبه مفصلی در مورد فحشا در ارگ ریاست جمهوری سخن به زبان آورد حتی آقای احمدزی گفت تعدادی از خانم ها بخاطر تن دادن به اعمال غیر اخلاقی به پارلمان راه یافته اند. به باور من آقای حبیب الله احمدزی در اوایل فکر میکرد ‌که این گفته های من در حد یک مصاحبه است و چند روز بعد این موضوع عادی می شود و کسی این مصاحبه را جدی نخواهند گرفت. اما برعکس این موضوع به زودی سیاسی شد و بعضی مردمان دیگر نیز دخیل شدند. حکومت مجبور شد ادعای آقای احمدزی را جدی بگیرد و ارگ ریاست جمهوری در کل این ادعا را یک موضوع حیثیتی و ناموسی دانست، حالا نهاد های حقوقی بخصوص دادستانی کل از آقای احمدزی سند و شواهد میخواهد به باور من کسانی که همچو اعمال غیر اخلاقی را که آقای احمدزی بالای آنها ادعا کرده انجام میدهند هرگز از خود سند و شواهدی بجا نمیگذارند. عدم حضور آقای احمدزی به دادستانی کل نشان دهنده این است که همچو موضوعات را شنیده یا شاید دیده باشد اما سند موثق از قبیل آواز فیلم و غیره در دست ندارد.

حقوقدانان گرامی همه میدانند که در محاکم یگانه چیزی که مدار اعتبار است اسناد و شواهد حضوری است از سوی دیگر بعضی ها به این باورند که شواهد حضوری هم وجود دارد مثلاً به گفته بعضی ها  تعدادی از خانم ها که در جریان انتخابات در حدود ۵۰۰ یا کمتر از آن رای داشته اند چطور یک شبه توانستند به پارلمان راه پیدا کنند باید رای همین خانم یکبار دیگر از اول تا اخر بررسی شود که چطور به کامیابی رسیده اند. به عقیده من تا زمانی که این موضوع همه جانبه بررسی نگردیده باشد این در حد یک اتهام است اینکه کسی شواهد بیاورد که فلان با این دلیل کامیاب شده خیلی کار دشواری خواهد بود.

از طرف دیگر با در نظر داشت قوانین مطروحه مدعی و مدعلیه هر دو باید به دادگاه حضور یابد اما حالا تنها آقای جنرال احمدزی به دادستانی معرفی شده از طرف مقابل خبری نیست.

حالا به عقیده و باور من آقای اشرف غنی به هر قیمت که ممکن باشد میخواهد آقای جنرال احمدزی را مجازات نماید تا دیگر هیچ کس جرات نکند علیه  مقامات عالی رتبه صدای اعتراض بلند نماید با مجازات احمدزی صدای عدالتخواهی به نحوی خاموش خواهد شد و حکومت طوری قدرت نمایی خواهد کرد تا همه باور پیدا کنند که اگر در آینده کسی صدای خود را بلند کرد مانند جنرال احمدزی پشت میله های زندان خواهد رفت و زندانی خواهد شد و پندی باشد برای دیگران .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com