خانه » خبر و دیدگاه » برای یادآوری شب یلدا یا زایش

برای یادآوری شب یلدا یا زایش

صدیق رهپو طرزی

 

از خدا وصل یار می خواھم،
در شب قوس و روز جوزایی.

جشن خورشید یا زادروز عیسا ؟

نگاھی به ریشه:
این امر روشن ھست که کسانی که دیدگاه و برداشت ھای خویش را برای
آفرینش نظم جدید در خط باورھایی پس از موسا، سر و سامان دادند و به نام
عیسا، پسر مریم که او را به باکره گی، برداشته بودند، سکه زدند، در آغاز
مانند ھمه گروه ھایی که با فکر جدید ھمراه اند، به شدت در اقلیت به سر می
بردند.

برای مطالعه کامل مضممون به لنک زیر کلک فرمائید.

شب یلدا

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com