خانه » خبر و دیدگاه » قتل عام مردم بدست رژیم غنی کرزی ، به بهانۀ انتحاروانفجار

قتل عام مردم بدست رژیم غنی کرزی ، به بهانۀ انتحاروانفجار

پژو هشکر و دانش اندیش
دکتر بصیر کامجو _ پژو هشکر و دانش اندیش
اجرای برنامه های انتحاری یاخودکشی درافغانستان بوسیله عمال رژیم اشرف غنی ــ کرزی ، یکی از اساسی ترین راهکار پنهانی این جانیان ، جهت استقرارحاکمیت شؤونیزم قبیله افغان ، می باشد. 
چون این رژیم بد سرشت ازشکم سیه بخت نهاد های سرمایه خونخوار جهانی به قابله گری آمریکا تولد داده شده ، و مشروعیت سیاسی خود را نیزازطریق برگه رای وانتخابات آزاد وسری بدست نه آورده ؛ بلکه درزیر سایه قدرت لشکری آمریکا ایجاد گردیده و جبراً بالای گُرده های مردم ایستاده ـــ جنایت می کنند. ومسئولیت وجوابدهی نه به مردم دارند و نه به مجلس نمایندگان منتخب . بلکه خویشتن را تنهاوتنها  مسئول وجوابده به آمریکا ونهادهای بین المللی سرمایه می دانند. 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com