خانه » خبر و دیدگاه » وضع موجود در کشور و راه ھای حل آن

وضع موجود در کشور و راه ھای حل آن

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

پروفیسور دکتور لعل زاد در این نوشتۀ کوتاه و موجز خویش با واقعبینی مشکلات افغانستان و علل عقبمانی آنرا به قلم آورده است و مانند یک طبیب حاذق نسخۀ علاج آنرا نیز توصیه فرموده است.

برای مطالعه کامل موضوع به این جا کلک نمائید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com