خانه » خبر و دیدگاه » تفرقه دربین اوزبیک و تاجیک، طالب را در کشور حاکم خواهد ساخت

تفرقه دربین اوزبیک و تاجیک، طالب را در کشور حاکم خواهد ساخت

همت فاریابی
همت فاریابی

نگارنده: همت فاریابی

اوزبیک و تاجیک که قرن ها زندگی باهمی و مشترک داشتند، همخون و هم رنگ وهم پوست هستند، زنده شریک و مرده شریک و همیشه اهل یک مسجد هستند، صدها هزار فامیل و حتی میتوان گفت که بیش از یک ملیون تعلقیت خانواده گی مشترک تنها در افغانستان دارند، تاریخ آنها و زبان آنها و فرهنگ آنها بدون همدیگر ناتکمیل و ناقص است، در مناسبات اجتماعی و فرهنگی چندین قرنه مکمل همدیگر بوده اند. تفرقه اندازی در بین این دو خلق باهم برادر به معنی سپردن قطعی لجام حاکمیت افغانستان بدست نمایندگان و دست نشاندگان آی اس آی پاکستان خواهد بود.

اوزبیک و تاجیک و هم هزاره و پشتون عدالت پسند، زنهار از خواب غفلت بیدار شوید که دشمن در کمین نشسته و با براه انداختن دسایس و توطئه های شوم و بی شرمانه، مشتی از جاسوسان آی اس آی اداره دولت را بار دیگر در قبض خود منحصر خواهد ساخت.

ایجاد سوءتفاهم و بدبینی در بین تاجیک و هزاره در بامیان، تلاش بهم انداختن اوزبیک ها با پشتونهای مناطق بادغیس، فاریاب و دیگر مناطق شمال، تلاش ایجاد بدبینی در در بین تاجیک و پشتون در پروان و شمالی تعرضات سازمان یافته موسومی کوچی ها در مناطق هزاره نشین و امثال اینگونه دسایس و حالا ستون پنجم وارد اصل پروژه میشود که همانا به جان هم انداختن اوزبیک و تاجیک که مانع اساسی در برابر پلان های طالبانی ساختن شمال و شمال شرق کشور است. این را نباید مردم تاجیک و ازبیک فراموش کنند.

درین شرایط حساس و تاریخی که بود و نبود یک افغانستان واحد مطرح است و دشمنان بیرونی بخصوص پاکستان با زدوبند های خائنانه با حلقات فاشیستی بنام ستون پنجم بی پرده هوشدار میدهند که در سدد حذف اوزبیک، تاجیک، هزاره و تورکمن بنام مهاجرین اوزبیکستان، تاجیکستان، مغلستان و تورکمنستان هستند! به این اوضاع و احوال به جان همدیگر افتیدن و دشمنی در بین مردم و دامن زدن به خصومت را تاریخ نخواهد بخشید.

بیائید پلان های شوم دشمنان تمامیت ارضی کشور ما را افشاء و خنثی کنیم و همدیگر را تحمل نمائیم که الترناتیف دیگر بدون سازش و زندگی مشترک وجود ندارد. و زمان آن هم گذشته که یکی برادر بزرگ و دیگری برادر کوچک باشد! ما اقوام افغانستان صرفاٌ با قناعت در حق خود و رعایت حقوق و وجایب مساویانه و برادرانه همدیگر خود در منزل مقصود که همانا انسانی زیستن است، خواهیم رسید. در غیر آن صورت تباهی یکی ما باعث تباهی دیگری خواهد شد. خود فکر کنید.

۵ دیدگاه

  1. نباید جنرال دوستم از اردغان هدایت بگیرد.

  2. برای آنکه بدانیم گپ سر عکس است یا جای دیگه تلویزیون آیینه جنبش اردوعان را تعقیب کنید.

  3. جای تعجب و حتی شاخ کشیدن است که محترم جنرال دوستم اعلامیه پشت اعلامیه میدهند که هرکس به بهانه عکس من مظاهره و شرو شور کند؛ مجازات خواهد شد. .لیکن از شبرغان و میمنه و دیگر جا ها هنوز که روز پنجم حمل است؛ اطلاعات میرسد که جنبشی ها به زور دکانهای مردم را بسته میکنند و به با فشار و اخطار مردم را مجبور میسازند که مظاهرات کنند و به ساز آن ها برقصند. معلوم میشود که اوصاع از کنترول جناب دوستم خارج شده شاید این وقایع به غیر از نقاط معینه در ارگ کابل و پاکستان به انقره و قطر و ریاض هم تار و ریشه داشته باشد. خلاصه که اوضاع جور شدنی معلوم نمیشود.

    اسدا لله مارگریده

  4. رهبران تاجک ازبیک ها پشتون ها هزاره ها مگر عقل ندارند امیدوارم سر در گریبان کند این ملت خسته هستند مرگ را زیر نظر بگیرند از خدا ترس کند تمام اقوام را متحد کنند.

  5. خیر ببینی داکتر صاحب فاریابی، به موضوع مهمی تماس گرفته اید. یقینا” که پاکستان و جاسوسان پاکستان همیش تلاش دارن تا آتش نفاق را بین اقوام افغانستان در داده و دامن بزنند. وطنفروشانی مثل طالبان و وابستگان حزب اسلامی گلب الدین حکمتیار، همیشه تلاش دارند تا در تنور نفاق هیزم باندازند و نفاق را شعله ور تر سازند. این به هوشیاری اقوام افغانستان مربوط میشود که حساسیت موضوع را درک کرده، دست برادری و برابری باهم داده دریک صف واحد علیه نفاق اندازان و دسیسه کاران وابسته به پاکستان مبارزه و عمل نمایند. مردم باید بدانند هر فردی که ذهنیت برتری جوئی قومی را در سر دارد خاین بوطن میباشد. در افغانستان تمام اقوام از لحاظ حقوق باهم برابر اند، افغانستان روزی در شاهراه ترقی قرار گرفته خواهد توانست که یک شهروند ازبک و یا شهروند هزاره و یا تاجک بتواند در چوکی ریاست جمهوری از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک و بدون تقلب، انتخاب گردیده و جلوس نماید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com