خبر و دیدگاه

حملات نظامی سوال برانگیز عربستان سعودی در یمن

alt
داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ

چند روز قبل عربستان سعودی با ده کشور خلیج به شمول کشور مصر یک اتحاد نظامی را تشکیل دادند  ودر نشستی موافقه شد که  توسط حملات نظامی در یمن  جلو  پیشرفت حوثی ها را  بگیرند . حوثی ها مرکز سیاسی یمن  شهر صنعا   را تحت کنترول قرارد ادند وبسوی شهرعدن پیشروی کردند ومیدان هوایی عدن را که در چند کیلومتری عدن قرار دارد تصرف کردند و رییس جمهور یمن عبدالربه منصور هادی معاون رئیس جمهور پیشین علی عبداله صالح  که از جانب عربستان وگرو پ القاعده  وسلفی های سعودی حمایه میشود  توسط کشتی های نظامی به عربستان سعودی گریخت وامریکاه نیز که  در حدود دوصد نظامی که به حیث مشاور با رژیم به اصطلاح  برسر اقتدار یمن همکاری داشت دراثر پیشروی حوثی ها بطرف جنوب نیز پایگاه خویش را تخلیه واز کشور یمن خارج شدند و حکومت امریکاه نیز از تهاجم سعودی وشرکای آن حمایت کرد ویمن به یک بحران سیاسی ونظامی منطقه  تبدیل گردید .

 عربستان همرا با ده کشورعربی خلیج به یمن حملات هوایی را شروع نمودندونخست جنگنده های بمب افگن کشورهای خلیج مراکز نظامی ودیپوی اسلحه  راکه توسط حوثی ها  وحامی علی عبداله صالح کنترول میشود شدیدا ٌ بمبارد و همچنان قوای نظامی عربستان در سرحدات یمن بطور آماده باش درآمد که شاید بزودی  نظامیان عربستان داخل خاک یمن گردند .

 قبل از اینکه در مورد  بحران سیاسی وتجاوز نظامی در یمن بحث شود باید نخست بطور مختصر راجع به کشور یمن وبعد در مورد حنبش حوثی ها  در این نوشته تذکر داده میشود .

کشور یمن در بخش جنوبی به شبه جزیره عربستان ودرحصه شمال شرق به کشور عمان موقعیت دارد و مساحت  جغرافیایی آن به ۲۰۳٫۷۹۶ میل مربع  میرسد وکمی خوردتر از کشور فرانسه است .نفوس آن به قرار تخمین سال  ۱۹۹۲ به ده ملیون وسه صد ونود چهار هزار ( ۱۰٫۳۹۴۰۰۰)  میرسید  که از سه نژاد  عمده مانند عرب ها٫ هندی ها ونگرویید ها تشکیل شده زبان آن عربی و۵۳ فیصد  به مذهب سنی و۴۶ فیصد شیعه زیدی گرایش دارند. ۶۴ فیصد دربخش زراعت و۱۱ فیصد در بخش تجارت و۲۵ فیصد دربخش خدمات اجتماعی وصنعتی مصروف اند

پس منظر جنبش حوثی ها در یمن :

 حوثی ها  بطور عمده در ولایت صعده ودیگر مناطق یمن زندگی دارند واز مذهب شیعه  پینج امامی پیروی میکنند  که گرایش مذهبی آنها بر میگردد به زید بن علی زین العابدین بن حسین بن علی (ع)٫ زید بن علی در مقابل خون خواهی مظلومان عاشورا قیام کرد وخودش خودرا امام نمی دانست  ولی پیروانش اورا به حیث امام پنجم می شناسند وزید بن علی مرد شجاع واهل دانش بود ودرسال ۱۲۲ هجری قمری در مقابل هشام بن عبدالملک اموی برضد حکومت ظالم امویان در کوفه قیام کرد وبا جمع کثیری از یارانش به شهادت رسید . سه فرقه(ٌجارودیه ) سلیمانیه وصالیحیه  از جمله سه فرقه اصلی زیدیه اند  والبته فرقه های دیگری مانند هادویه وقاسمیه نیز در یمن وجود دارد . یحیی بن حسین رهبر فرقه هادویه حکومت زیدی را تشکیل داد وحکومت زیدی ها بر یمن با استیلای دولت عثمانیان از قدرت افتاد ولی بعد از سقوط عثمانی ها در شبه جزیره عربستان فرصت دیگری ایجاد شد و یک قدرت سیاسی را تشکیل دادند وقدرت سیاسی یمن تا سال ۱۹۶۴ بدست زید ی ها بود حسین الحوثی نخستین رهبر از خانواده برجسته ای از شهر الحوث که در میان شهرهای صنعا وصعده قرار دارد و اعضای خاندان حوثی خودرا از نوادگان حضرت محمد دانسته و از این رو سید و هاشمی ومیباشند .

بدرالدین الحوثی خود یکی از فقهای زیدیه پدر حسین الحوثی رهبر سابق الحوثی ها است ودر سال ۲۰۰۴ در نبرد با ارتش یمن کشته شد.عبدالملک الحوثی رهبر فعلی  حوثی برادرالحوثی است واین شخص بار ها تاکید کرده  که از سوی هیچ کشوری حتی ایران حمایه نمی شود واو از خواسته های بر حق  مردم خویش  دفاع میکند که توسط جانب حکومت مرکزی توجه نشده واختلاف سیاسی وی  با حکومت مرکزی در مورد مداخله مستقیم وغیر مستقیم امریکاه به جانبداری سعودی ها از یک طرف و بی توجهی حکومت مرکزی  که به وضع اسفبار ولایات صعده ونبود پروژه های اجتماعی واقتصادی باعث در گیری الحوثی ها با دولت شده است .

عبدالملک الحوثی سخنور بسیار توانا واز ذکاوت وهوشیاری خوب وشخصیت قوی بر خوردار است وبا توجه به نفوذ پدرش بدرالدین که از ائیمه مذهب جارودی (فرقه ای از زدیدیه ) است دارای احترام ونفوذ زیادی در کشور یمن است .

هژمنونی تهاجم عربستان سعودی دریمن

تهاجم عربستان سعودی به یمن طوری که ریاض ادعا دارد برای حفظ منافع مردم یمن نیست بلکه برای تبدیل شدن یمن به یک کشور مستقل از هژمونی سعودی است  وسعودی ها همیش کوشیده  اند که یک کشوری که از سیاست سعودی ها پیروی کند  وگوش به فرمان سعودی باشد  در همسایگی  خود داشته باشد .این اولین بار نیست که سعودی ها عملیات تهاجمی در مقابل یمن دارد ودر سال ۲۰۰۹ حوثی ها در چندین در گیری طی سالهای گذشته قوای متهاجم سعودی ها را شکست دادند ٫ نظر به تجربه جنگی حوثی ها سعودی ها نمی خواهند که نظامیان خودرا در یمن بسیج کند برای آنکه خوب میدانند که حوثی ها مقاومت سرسختانه از خود نشان خواهند داد وعملیات در یمن برای ارتش عربستان سعودی به چندین جهت خطرات زیادی را در بر خواهد داشت .

اول  اکثر نظامیان سعودی عساکر اجیر اند که از کشور های دیگر مانند پاکستان ٫ مصر سودان  وغیره استخدام شده اند وطوری که باید وشاید جنگ را ازپیش نخواهند برد واز جانب دیگر  اتباع سعودی  آرزوی آنرا ندارند که در خدمت نظام باشند  .

در روز های آینده معلوم خواهد شد که سعودی تا چه اندازه حاضر به قبول مخاطرات درجنگ با نیروی های کاملا مسلح وآموزش دیده حوثی ها خواهد شد واز جانب دیگر سعودی این را هم درک کرده اند  که اگر تهاجم نظامی  رادر منطقه حوثی ها انجام دهد از نگاه سوق الجیشی سعودی ها در کوه های شمال یمن که منطقه صعب ا لعبور است گرفتار خواهد شد وتلفات سنگین  برعساکر سعودی وارد خواهد گردید وحملات هوایی سعودی ها هم به احتمال زیاد تاثیر زیادی در تضعیف این گروه وکاهش توانایی های نظامی آنها نخواهد داشت.

سفیر عربستان در واشنگتن  در یک مصاحبه اظهارداشت یگانه دلیلی که عربستان سعودی دریمن تهاجم نظامی نمود این بود که کشورش از رژیم عبدالربه منصورهادی که نمایندگی از یک حکومت مشروع  یمن است حمایت میکند و حوثی ها قانوان اساسی یمن را زیر پا گذاشته میخواهند که  توسط یک کودتا رژیم منصورهادی را ازبین برده و خودبه قدرت برسند.که این حرکت مخالف ارزش های سیاسی عربستان در منطقه است .

مدیر موسسه تحقیقاتی خلیج فارس در امریکاه ادعای سفیر عربستان را که در باره مشروعیت وانتخابات قانون اساسی صحبت میکند خنده آور دانسته اظهار داشت در کشوری که خود قانون اساسی ندارد وهیچ انتخابی در این کشور بر گزار نشده  وشکل حکومت نیز مشروع نیست  وسعودی ها خاک عربستان را  مالک بلا مناذعه خود میدانند و مزید بر آن رژیم شاهی عربستان کشوری است که از سر نگون شدن دولت منتخب مصر حمایت کرد حال چگونه ممکن است که مقامات سعودی از مشروعیت حکومت وانتخابات در یمن سخن میگوید.

  

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا