خانه » آرشیو نویسنده: سخی اشرف زی سید کاغذ

آرشیو نویسنده: سخی اشرف زی سید کاغذ

مزایای اقتصادی پروژه کاسا یک هزار، برای افغانستان و کشورهای همجوار

بتاریخ ۱۲ می سال جاری  موافقه نامه  شروع کارعملی پروژه کاسا یک هزار، بعد از مدت ده سال رایزنی ها ...

ادامه مطلب »

حملات نظامی سوال برانگیز عربستان سعودی در یمن

چند روز قبل عربستان سعودی با ده کشور خلیج به شمول کشور مصر یک اتحاد نظامی را تشکیل دادند  ودر ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com