خانه » چهره ها » دکتر نیلفوفر ابراهیمی، چهرهء پرشکوه زن بدخشان

دکتر نیلفوفر ابراهیمی، چهرهء پرشکوه زن بدخشان

nilofar_badakhsan_pm

 

جنبش سیاسی نوین، پرده دار رازهای سر به مهری است که، هم برای درخشش چهره ها و هم برای معرفی برنامه ها روزنه ی نو می گشاید. انتخابات پارلمانی امسال جنبش مدنی- سیاسی میهنی برای همه شتاب و شور ملی در اندیشهء مردم پدیدار بود، پاسخهای گوناگون داد.

پارلمان نو که در آستانه آغاز کار آن قرار داریم؛ اگر آفت ناپذیرایی رئیس حکومت و نارواداران بدور بماند بکار خویش به پردازد، میتواند، خورشیدباور دادخواهی و روشنایی بهتر مردم سالاری را بر چهرهء پارلمان علامت بدهد.

مهمترین نشانه و بهترین مژده برای باور کردن این آرزو حضور شخصیت های جدید و بویژه زنان برنامه سالار و سنگین وزنی است که از همین اکنون دامن اندیشهء سبز را بجای عقل سرخ و تمکین به مردم را بجای ترفندهای مافیایی به پهنای تفکر ملی پیش آورده اند و گسترانیده اند.

سخن از خانم “دکتر نیلفوفر ابراهیمی” نماینده زن ممتاز بدخشان در پارلمان آینده است. پارلمان پیشین که تا هنوز کار خویش را به پیش میراند و پنج سال را به پایان نزدیک آورده است، افتخار آفتابی تمثیل نقش و نسبت زنان دادباور و برنامه محور را نیافت. زنانیکه در پارلمان گذشته بودند، تلاش تند و کوشش رندانهء خود را برای محرومیت زدایی و پیوستن به محافل ننگین مافیایی نمودند. آنان خاک در چشم مردم زدند و دست در جیب نهاد ها و نماینده گی های سیاسی – استخباراتی بیگانگان.

تأسف مردم آنست که شماری از نماینده گان و بخصوص زنان در پارلمان بیشتر درین زمینه سرگردان بودند که با تجار و قاچاقبران مواد مخدر پیوند و خویشی داشته باشند و شب های کابل – دوبی را با نشاط دور از گزند و نگاه مردم بگذارنند.

اما دکترنیلوفر ابراهیمی با نگاهی عمود بر افق کار خویش، تلاش دارد، میتود و روش های کارساز گروه نماینده گان بدخشان در پارلمان را در برنامه ها و اصولنامهء کار با همی مندرج سازد و بدین گونه از حرکات جدا جدا و معامله گرانه در کار نماینده گی جلوگیری کند. دکترنیلوفر با به میان کشیدن پرسش و نظارت مستقیم مردم از کار نماینده گان در این اندیشه است که بار مسؤولیت پذیری و گزارشدهی را بدوش گیرد و به سنت اعتنأ به مردم اهمیت واقعی قائل شود. نماینده گان پیشین به کار خویش در امر اجراات و کارنامه نماینده گی در پارلمان بودند. خانم دکتر نیلوفر ابراهیمی که یکی از چهره های درخشان زنان آگاه و مبارز دادخواه در بدخشان و جنبش سراسری زن افغانستان است، این امید را زنده کرده است؛ کرسی نماینده گی زن بدخشان در پارلمان آینده را درفش داری کند و موج مافیاگری و فساد آفرینی را که پیش ازین بسیار ننگین و ناپذیرای مردم بود، مهار نماید.

گروهی از روشنفکران و اهالی اندیشه در بدخشان موجودیت خانم دکترابراهیمی و آقایان عبدالطیف پدرام و شاه عبدالاحد را به عنوان چهره های دادخواه و مردم باور پیشواز گرفتند.

مردم بدخشان پیشاپیش از حضور پرنقش و امید بخش خانم ابراهیمی و آقایان دیگر در پارلمان آینده انتطار مسلط شدن روان برنامه سالاری و درخشش واقعی مردم در چهره های آنان را دارند، ما از آنان حمایت خواهیم نمود.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com