اخبار و گزارشات

گوشه یی از کارکردهای بهلول بهیج، والی اسبق پنچشیر

bahlol_panjshirgovernmer

 

برید جنرال الحاج بهلول بهیج، والی ولایت پنجشیر که چند روز پیش از سمتش کنار رفت، در طول نزدیک به پنج سال گذشته، بیشتر از آنچه توقع می رفت در این ولایت کار کرد.

پنجشیر یکی از دو ولایت نوتاسیس است که در سال ۱۳۸۳ از سوی شورای وزراء به امضای رییس جمهور، منظور گردیده و برای اولین بار محترم انجینیر محمد واصل بازغ به حیث والی و محترم معلم فقیراحمد به حیث قوماندان امنیه در این ولایت ایفای وظیفه نمودند.

بعد از اندک مدتی محترم الحاج بهلول بهیج از سوی رییس جمهور کرزی به جای آقای بازغ در این ولایت تعیین گردید و امکانات نسبی ای از سوی حکومت در اختیار وی قرار داده شد تا برای مردم پنجشیر که در دو دوره جهاد و مقاومت بیشترین آسیب را در افغانستان دیده اند، خدمت نماید.

آقای بهیج در آغاز کار، با اقشار مختلف مردم پنجشیر (اعم از علماء، مجاهدین، جوانان، نمایندگان قریه ها، شوراهای مردمی، متنفذین و برخی بزرگان که بیرون از ولایت پنجشیر بسر می برند) نشست های متعددی را انجام داد تا از این طریق مشکلات مردم را جمع آوری نموده و اولویت بندی نماید.

موصوف در سالهای نخست کاری اش، توانست صدها پروژه انکشافی را از سوی مووسسات داخلی و خارجی در عرصه های مختلف، به ولایت پنجشیر جذب نموده و بعد از آن با انجام فعالیت های فراموش ناشدنی ای در عرصه معارف، و اخیراً سال ۱۳۸۸ را سال زراعت نام گذاری نمود و پروژه های زیادی را به خاطر انکشاف زراعت و مالداری در پنجشیر که مردم آن قسمتی از عواید شانرا از همین دو طریق فراهم می نمایند، جذب کند.

البته در بخش های صحت، مخابرات، حقوق، ریاست امور زنان، انرژی و آب، جامعه مدنی، و غیره هم، در دوره الحاج بهلول بهیج فعالیت های چشمگیری صورت گرفته که چندی از آنرا به طور نمونه مختصراً در این نبشته یادآور می شویم:

در بعد احیا و انکشاف

به گفته محمد طاهر، رییس سکتور خصوصی ولایت پنجشیر، در مدت رهبری جناب الحاج بهلول بهیج ما توانستیم در عرصه احیاء و انکشاف دهات، ۴۵۱ پروژه انکشافی را از سوی مووسسات مختلف ملی و بین المللی به ولایت پنجشیر جذب نموده و تطبیق نماییم.

به گفته ی موصوف این پروژه ها از قبیل انرژی و آب، زراعت، ترانسپورت، آب آشامیدنی و حفظ الصحه، تعلیم و تربیه، صحت، مخابرات، معیشت روستایی، انکشاف روستایی، مخابرات، بندهای برق کوچک آبی، کلینک ها، دوایر دولتی و غیره می باشد که به شکل متوازن در هفت واحد اداری ولایت پنجشیر، تطبیق گردیده است. از جمله ی این پروژه ها: ۳۰ پروژه در ولسوالی شتل، ۹۰ پروژه در ولسوالی عنابه، ۵۰ پروژه در ولسوالی رخه، ۶۸ پروژه در مرکز ولایت (بازارک)، ۶۶ پروژه در ولسوالی دره، ۱۱۲ پروژه در ولسوالی خنچ و ۳۵ پروژه در ولسوالی پریان تطبیق گردیده است.

بزرگترین پروژه انکشافی در ولایت پنجشیر، اسفالت جاده عمومی این ولایت می باشد که در دو مرحله، از منطقه گلبهار از توابع ولسوالی جبل السراج ولایت پروان آغاز یافته و تا قریه انجمن از توابع ولایت بدخشان ادامه پیدا می کند که نزدیک به ۱۵۰ کیلومتر را شامل می شود. علاوه از جاده عمومی، صدها سرک موتررو به داخل دره های واقع به چپ و راست ولایت پنجشیر در دوسوی دریا که قریه ها را از طریق راه های صعب العبور بهم وصل می کرد، اعمار گردیده و از این طریق بیشترین مشکلات مردم مرفوع گردید است.

به گفته رییس سکتور خصوصی، بزرگترین تمویل کننده پروژهای فوق، تیم محترم بازسازی ولایتی (PRT) بوده که بیشتر از صدملیون دالر آمریکایی را در این ولایت هزینه کرده است.

در عرصه معارف

در طول نزدیک به پنج سال گذشته ملیون ها دالر در عرصه ی معارف از سوی وزارت محترم معارف و برخی مووسسات هزینه شده است که در نتیجه آن حدود ۱۰۰ باب مکاتب ابتداییه، متوسطه و لیسه در سراسر ولایت پنجشیر، دارای تعمیر شده اند و به خاطر تشویق و ترغیب شاگردان دوره ابتداییه، به خصوص طبقه اناث، مواد خوراکه و غیره از سوی مووسسات برای مکاتب توزیع گردیده است.

در دوره زعامت الحاج بهلول بهیج در دوردست ترین نقاط از ولسوالی های مختلف ولایت پنجشیر، مکاتب ذکور و اناث اعمار گردیده، ابتداییه ها به متوسطه و متوسطه ها به لیسه ارتقا نموده اند؛ و هزاران طفل محروم و بی بضاعت از خانواده های شهداء و معلولین و فقراء به نعمت سواد دست یافته اند.

اگر شخصی، پنجسال پیش به پنجشیر آمده باشد، و اکنون یکبار دیگر یه این ولایت سفر نماید، یگانه پیشرفتی که به چشم می خورد، ساخمانهای مجلل معارف در هرجا می باشد که هرشخص معارف دوست را به شگفت می آورد.

منظوری مووسسه عالی تربیه معلم و انکشاف آن با دو الحاقیه در ولسوالی های دره و خنچ، منظوری حد اقل یک باب دارالعلوم در هر ولسوالی با چندین الحاقیه، تاسیس شوراهای مردمی برای حمایت از معارف و جذب برخی همکاری های تجار ملی و اشخاص خیرخواه به معارف از جمله فعالیت هایی است که در عرصه ی معارف صورت گرفته است.

البته قرار است که الحاقیه ای از دانشگاه البیرونی که شامل چند دانشکده می شود، به ولایت پنجشیر جذب گردیده و مووسسه عالی تربیه معلم از صنف چهاردهم به صنف شانزدهم ارتقاء نموده و معلم متخصص و مسلکی فارغ بدهد.

تطبیق سمینارهای میتودیک برای ارتقای ظرفیت معلمین از سوی مووسه محترم انکشافی افغان، از دوسال بدین سو یکی دیگر از نقاط برجسته ای است که بالای کیفیت معارف پنجشیر تا حدی تاثیر مثبت انداخته است.

در بخش مخابرات

یکسال پیش در محفلی که به مناسبت اسفالت آخرین قسمت جاده عمومی ولایت پنجشیر راه اندازی گردیده بود، وهزاران تن از باشندگان ولایت پنجشیر به شمول مارشال محمد قسیم فهیم وبرخی دیگر از فرماندهان جهادی در آن اشتراک داشت، آقای بهلول بهیج از فعالیت بخش های مختلف این ولایت گزارش داده که در بخشی از آن گفت: در بخش خدمات مخابراتی به تعداد ۱۳ پایه آنتن از طرف شرکت های مخابراتی خصوصی و دولتی در موقعیت های مختلف فعالیت داشته که ۷۰ فیصد ساحات ولایت را تحت پوشش قرار داده است.

همانطور اعمار پنج ساختمان برای مخابرات در ولسوالی های دره، عنابه، خنچ و پریان به شمول مرکز ولایت و راه اندازی کورسهای کمپیوتر و انگلیسی در دو ولسوالی پنجشیر از فعالیت های دیگری است که در عرصه خدمات مخابراتی انجام شده است.

به گفته غلام حضرت ندا، مدیر اداری ریاست محترم مخابرات ولایت پنجشیر: این ریاست در تاریخ ۱۵ماه اسد سال ۱۳۸۳با افزار مخابراتی ابتدایی با یکپایه تیلفون ثریا ویک پایه مخابره دوربرد آیکم به فعالیت های مخابراتی اش آغاز نمود وقدم به قدم با همکاری همه جانبه وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ومقام محترم ولایت به توسعه سیستم مخابراتی از قبیل فعال ساختن تیلفونهای PBX که نخستین بار ادارات با هم وصل شدند و بعد ازآن دستگاه های مجهز با فکس وانترنت به نام (DCN) درولسوالی رخه، خنچ وعنابه درسال ۱۳۸۵فعال شد ومتعاقباً ولسوالی شتل، دره وپریان زیر پوشش دستگاه متذکره قرار گرفتند که پیوسته به آن دستگاه عصری دیگری بنام CDMA در مرکز ولایت فعال گردیده ودرسال ۱۳۸۶به اثر سعی وتلاش این ریاست ومقام محترم وزارت مخابرات شرکت های مخابراتی خصوصی پا به عرصه رقابت مخابراتی درین ولایت نهادند که ساحات مرکزی ولایت کلاً زیر پوشش مخابراتی قرار گرفتند که امروز اهالی این ولایت از سیستم مخابراتی استفاده مینمایند.

آقای ندا در بخش دیگر از فعالیت های این ریاست علاوه می کند: خدمات پستی از همان آوان فعالیت این ریاست درسال ۱۳۸۳درمرکز ولایت وشش ولسوالی مربوط فعال شده وتا امروز کما کان اجرای وظییفه مینماید.

در بخش زراعت

والی ولایت پنجشیر در محفل اسفالت جاده عمومی پنجشیر در ولسوالی خنچ در رابطه به زراعت یادآوری نموده گفت: در بخش زراعت احداث (۱۰۵۰) احاطه باغ با توزیع وسایل تخنیکی آن، و مساعدت ۴۲ عراده تراکتور، تریشر و تریلر، توزیع (۹۰۰) صندوق زنبور عسل به (۴۵۰) خانواده مستحق توزیع گردیده است.

فکر می کنم در خلال سال گذشته که از سوی موصوف سال زراعت در ولایت پنجشیر نامگزاری گردیده بود بیشترین فعالیت در عرصه ی زراعت صورت گرفته و فعالیت های مذکور بیشتر از دوبرابر توسعه داشته است.

در بخش جامعه مدنی و رسانه ها

رادیو خراسان یگانه رسانه صوتی باکیفیت در پنجشیر است که اکنون ۲۳ ساعت روزانه نشرات داشته و بیشتر از چهار ولسوالی را تحت پوشش قرار میدهد. این رادیو اکنون مجهز با وسایل تخنیکی پیشرفته ویک ساختمان است که دو استدیوی ثبت و پخش دارد.

در این بخش می توان از نشریه های پنجشیر، پیام قلم، شرشره، شتل و فرهنگ نام برد که در ولایت پنجشیر نشر و پخش می گردند.

انجمن فرهنگی کاروان قلم، انجمن فرهنگی شتل، انجمن انسجام جوانان پنجشیر، انجمن جوانان آستانه، نهاد اجتماعی دره، مرکز فرهنگی احمد شاه مسعود، بنیاد شهید مسعود، و برخی از علماء روشنفکران، مجاهدین، متفذین و جوانان با احساس از جمله اعضای شبکه جامعه مدنی ولایت پنجشیر می باشند که یکسال پیش در تاسیس شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت پنجشیر سهم گرفته که مورد حمایت و پشتیبانی قاطع و بی دریغ جناب الحاج بهلول بهیج، در ولایت پنجشیر قرار گرفت.

ایجاد یک باب مطبعه مجهز با وسایل تکنالوژی و ماشین آلات خیلی پیشرفته همراه با تعمیر آن، یکی دیگر از دست آوردهای ماندگاری در پنجشیر به حساب می رود که در سال گذشته آماده گردیده و اکنون در اختیار ریاست اطلاعات و فرهنگ قرار دارد اما متأسفانه بخاطر نبود افراد مسلکی تا هنوز به فعالیت آغاز نکرده است.

در بخش صحی

در بخش صحت عامه، از اعمار ساختمانهای کلینک های انسانی و حیوانی در ولسوالی های مختلف ولایت پنجشیر می توان نام برد که از سوی برخی مووسسات داخلی و خارجی تمویل و تجهیز گردیده و در خدمت مردم قرار دارند.

والی پنجشیر در صحبت تاریخی ای که سال گذشته در محفل افتتاح اسفالت جاده عمومی پنجشیر داشت در این رابطه افزود: در بخش صحت عامه از شش پروژه ساختمانی می توان یاد کرد که شامل تعمیر ریاست صحت عامه و ۵ مرکز صحی در ولسوالی های مختلف می باشد. همانطور منظوری یک باب شفاخانه ۲۰ بستر در قریه سفید چهر واقع ولسوالی خنچ از دست آوردهای سال ۱۳۸۷ می باشد.

والی پنجشیر در رابطه به مهاجرین و عودت کنندگاه ولایت پنجشیر از خارج کشور گفت: از مجموع مهاجرینی که در خلال سال گذشته از کشورهای همسایه به پنجشیر عودت نموده اند، به تعداد ۹۷۰ فامیل مستحق بوده که جهت اخذ نمره زمین رهایشی به منابع مربوط معرفی گردیده اند. از آنجمله (۴۰۰) فامیل تا کنون توانسته اند سند ملکیت خویش را بدست بیاورند.

احیای پروژه برق بادی در پنجشیر از طرف تیم بازسازی ولایتی، یکی دیگر از دست آوردهایی است که در سال گذشته برای اولین بار در افغانستان تجربه شد.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا