خانه » اخبار و گزارشات » سخنرانی هیجانی زرداری

سخنرانی هیجانی زرداری

zarari_bhutoo

سخنرانی احساساتی ریس حمهوری پاکستان آصف علی زرداری در نیادرو به مناسبت دومین سالگرد قتل خانمش بینظر بوتو شاید بسیاری مردم و نهادها را نا راحت خواهد ساخت ولی وی بخاطر اظهاراتش حکومت افغانستان را نیز بطور غیر قصدی خشمگین خواهد ساخت.

وی مخالفینش را هوشدار داد که تضعیف نهادهای ملی و قضایی برای پاکستان مضر خواهد بود، وی افغانستان، عراق و صومالیه را بگونۀ مثال ذکر کرد که کشورهای اند که از ضعف نهادهایشان متضرر میشوند. و در لحظۀ که که هیجانی بود ادعا کرد که افغانستان نه اردو دارد و نه پولیس و نه هم شهرداری.
ریس جمهور زرداری اشتباه کرد. رفیق وی حامد کرزی در انتخابات اگست سال ۲۰۰۹م با وجود تقلب دوباره انتخاب شد، ایشان (حامدکرزی) شاید با شنیدن چنین اظهارات در مورد افغانستان ناراحت شوند.

بدون شک افغانستان از اپریل سال ۱۹۷۸م بدینسو از جنگی می رنجد که توسط قدرتهای بین المللی و منطقوی تحمیل شده و به تعقیب ان کودتای کمونیستی و بعدا تهاجم اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر ۱۹۷۹م، ان کشور هنوز هم در جنگی قرار دارد که توسط تقریبا ۱۰۰.۰۰۰ نیروهای ناتو و ایالات متحده فعلا رهبری میشود و قرار است تا ماههای اینده به ۱۴۷.۰۰۰ ازدیاد یابد و انها نیز شکست بازخیزی طالبان را مشکل میپندارند.

اما حقیقت اینست که فعلا افغانستان دارای اردوی ملی است که تعداد اش نزدیک به ۹۰.۰۰۰ نیرو میرسد. در خزان سال ایند نیروی اردوی ملی به ۱۳۴.۰۰۰ خواهد رسید و اگر جنرال ستانلی میکرستل فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان مثل فعلا به پیش برود اردوی ملی افغانستان شاید در چند سال اینده دوچند شود و یا حتا به ۴۰۰.۰۰۰ خواهد رسید. درست است که یک اردوی خیلی تربیت یافته و با دسپلین نیست ولی به تدریج رو به بهبود است. اگر چه بلند بردن تعداد اردو نیز خواهان مبلغ هنگفت است. در هشت سال گذشته ایالات متحدۀ امریکا و متحدینش ۱۵ بلیون دالر را بالای تربیت و تجهیز اردوی ملی افغانستان به مصرف رساند اما هنوز هم اقای زرداری نمیتواند ممکن ادعا کند که افغانستان اردو ندارد. وی همچنان اشتباه میکند که میگوید افغانستان پولیس ندارد.

افغانستان دارای پولیس ملی است که تعداد شان به ۷۶.۰۰۰ یا بیشتر میرسد. باز هم این بدترین پولیس جهان خواهد بود و بیشتر به دزدی شهرت دارند تا خدمت به مردم افغانستان. فساد میان نیروهای امنیتی افغان بیماری همه گیر و بومی است. لیکن به یقین که افغانستان پولیس دارد و کارکردهای شان نیز به مرور زمان اصلاح خواهد شد.

ریس جمهور زرداری بازهم خطا کرد که به نبود شهرداری در افغانستان پافشاری کرد. با وجود جنگ و کمبود منابع افغانستان در تمامی شهرها و بسیاری شهرکها دارای شهرداری هست. یکی هم شهرداری کابل است که واقعا بزرگ و فعال است. همچنان انجا مراکز شهری وجود دارد که سرگرم فراهم کردن نیازمندیهای مدنی باشندگان همۀ شهرها است.

ممکن ریس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی در دیدار اینده به ریس جمهور زرداری شکایت با نزاکت نماید که مثالهای را که از افغانستان اراء کردند درست نبود.


برگرداننده: ذاکر جلالی | منبع: روزنامۀ انگلیسی زبان د نیوز پاکستان

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com