خانه » آرشیو برچسب: احمد شاه مسعود، حامد کرزی، تروریزم، ولی کرزی، قتل های زنجیری

آرشیو برچسب: احمد شاه مسعود، حامد کرزی، تروریزم، ولی کرزی، قتل های زنجیری

برآیند جنگ دو دسته گرگ

گویند باری در دامنه‌ی کوهستانی دو دسته گرگ با هم می‌جنگیدند و آن سوتر رمه‌ی گوسفندان بی‌خیال جنگ گرگان را ...

متن کامل »

تروریزم راه و مکتب شبکه های «مافیائی آدم خوار و جهنمی» است

تروریزم با تمام اشکال آن از نظر جهان بینی اجتماعی مردود و منفور است؛ شبکه های آدم خوار و جهنمی ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com