جاودان: خبر، تحلیل و دیدگاه | Jawedan: News, Analysis and Opinions

Mon11242014

Last update03:05:40

نشریه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی «جاودان»

نگارنده: محمد عالم افتخار
old-and-young
الزامی است که بساط پیر سالاری جاهلانه و ظالمانه در جوامع امروزی برداشته شود تا منجمله حرمت و تکریم پیران و کهنسالان حسب ارزش های والای فرهنگی و سنن پسندیده انسانی موجود در عرف و اداب...
نگارنده: بهمن تکوین
kabul-bank-dossier
قضیه کابلبانک ارتباط تنگاتنگی با سیاست های نادرست اقتصادی و رانتی حکومت کرزی و احمدزی داشته و تا زمانیکه این نظام اقتصادی فاسد جایش را به اقتصاد مردمی نیمه رهبری شده ندهد، کابلبانکهای...
نگارنده: احمد سعیدی
yestardays-enemy-todays-friend
حکومت وحدت ملی حساسیت و رقابت های منطقوی را میدانند ما باید گام های را برداریم که متضمن منافع ملی ما باشد. در رقابت های منطقوی و فرا منطقوی و سفر های اخیر رهبری حکومت وحدت ملی کشور های...
نگارنده: برگردان: عبدالرحیم احمد پروانی
challenges-of-cultural-relativity
درک این نکته منجر به گشوده‌شدنِ دریچه‌ی ذهن ما می‌شود و ما به این شعور نایل می‌آییم که تصورات ما آیینه‌ی تمام‌نُمای حقیقت نیست، بلکه برخاسته از وضعیت فرهنگی جامعه‌ی پیرامونی ماست. فهم...
نگارنده: عبدالواسع هیله من
kabul-without-transportation
از مسولین حکومت وحدت ملی خصوصا مسولین اجرایی خواهشمندیم تا درین قسمت توجه جدی نموده و به ادارات مسول وظیفه بدهند که ایستگاه موتر های شهری را دوباره در مسیر های شهر کابل شناسایی و مشخص...
نگارنده: دکتور فرید یونس
women-in-a-funeral
از نگاه روانشناسی احساس آدمی در وقت در گذشت عزیزان زن و مرد نه می شناسد. زنان مانند مردان حق دارند در چارچوب قرآن و سنت احساس خود را چنانچه شایسته است در زمان از بین رفتن عزیزان خود...
نگارنده: احمد سعیدی
pakistan-and-china-recent-game
اگر پاکستان و چین بتوانند که میتوانند با تقویت همکاری‌های امنیتی خود در افغانستان به افزایش ثبات در این کشور کمک کنند یک مسیر ویژه زمینی برای ترانزیت کالا را بدست می‌آورند که در...
نگارنده: : بهمن دانشدوست
preliminary-steps-of-national-unity-govern
تحول بنیادی و مثبت در ساختار با جستجو و پیدا نمودن قوای کار شایسته و متعهد بر اساس ارزیابی لیاقت، تجربه و درایت از سراسر کشور ایجاد میگردد، نه اینکه چند جوان و پیری در ختم شعار های...
نگارنده: احمد سعیدی
1393-08-23-19-16-58
شنیده ام که آقای رئیس جمهور بنا به دعوت نخست وزیر پاکستان نواز شریف به ان کشور سفر میکند. من زمانی در پاکستان وظیفۀ دیپلوماتیک داشتم. تا کنون چند کتابی نیز در مورد پاکستان نوشته ام....
نگارنده: داکترسخی اشرف زی سید کاغذ
1393-08-23-20-06-24
کشورچین که به تمدید خط آهن از جانب قرغیستان وتاجکستان عبور میکند وبه افغانستان وصل میشود علاقمند است . برای آنکه کار ساختمان خط آهن درقرغیستان وتاجکستان پیشرفت خوبی نموده و قسمت...
Back Home