جاودان: خبر، تحلیل و دیدگاه | Jawedan: News, Analysis and Opinions

Tue07222014

Last update09:13:14

نشریه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی «جاودان»

نگارنده: نور محمد خرمی
anxious-moments-for-an-afghanistan-on-the-brink
آقای عبدالله به افشای شواهد، به شمول صداها ی ضبط شده از صحبتهای تیلفونی ای پرداخت که به ادعای مامورین کمپاین وی مربوط به یک عضو ارشد کمیسیون انتخابات بوده که به کارمندان مربوطه اش در...
نگارنده: داکتر صفوی
malysia-plane-down-ukraine-us-russia
هدف این اتحاد و اتهام نامیمون غرب در مقابل روسیه فقط و فقط انزوای بیشتر روسیه درسطح جهان است و مهر تائیدی گویا بر حقانیت تحریم های بیشتر فلج کننده علیه روسیه خواهد بود. امریکا مجبور...
نگارنده: زلمی نشاط
ashraf-ghani-tribalist-ethnocentrist-pashtunwali
در انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 آقای اشرف غنی (احمدزی) اصرار بی‌حد و حصر به دو نقطة مهم در بارة شخصیت خود دارد و بر بنیاد همین دو ادعا خواهان کسب رای مردم می‌باشد: 1) فخرفروشی مضاعف...
نگارنده: داکتر جلیله سلیمی
1393-04-25-20-32-41
بر اساس این فقره قانون انتخابات یعنی کسانیکه قبلا به زور پول و سلاح و تقلب نتوانسته بودند وارد پارلمان شوند و یا جوانان نسل جدید که با دانش عصر جدید و آموخته های جدید میخواهند وارد...
نگارنده: فواد امان
parliament-afghanistan-interest-seeking
مجلس نمایندگان روز شنبه (21 سرطان) قانونی را تصویب کرد که بر بنیاد آن اعضای شورای ملی امتیازهای خوبی پس از دوره خدمت نیز به دست خواهند آورد. بربنیاد این قانون، اگر اعضای شورای ملی در...
نگارنده: آروین رهی
ghani-reconciliation-taliban-agenda
اشرف غنی در هیچ کجایی از برنامه هایش بصورت واضح نگفته است که در صورت پیروزی در انتخابات جهت تأمین صلح و امنیت چه اقدامات مشخص خواهد کرد؟ در حقیقت از کارکرد٬ طرز فکر٬ و پیشینه اشرف غنی...
نگارنده: هارون امیرزاده
abdullah-ghani-agreement-karzai-coup
پرسش اساسی اینست آیا کودتای انتخاباتی کرزی- احمدزی شکست خورده است؟ واقعیت اینست که ظاهراً در نتیجه میانجی گری جان کری کودتاچیان عقب نیشنی تاکتیکی نموده و حاضر شده اند آرای پاک مردم را...
نگارنده: شفیق الله شفیق
karzai-machiavelli-politics
کرزی تو نباید هیچ‌گاه قهرمان شوی، بایست هم‌مانند حسن مبارک رئیس جمهور پیشین مصر به دادگاه کشانیده شوی و محاکمه شوی، تا برای سایر سیاستمداران فریبکار درس عبرت تاریخ...
نگارنده: احمد سعیدی
who-are-isis
کلیمه داعش مخففی است از (دولت اسلامی عراق و شام) این گروه طور که از نامش معلوم است در حال حاضر در عراق و سوریه خیلی فعال بوده و رهبر موجود شان شخص بنام ابوبکر البغدادی ولد ابوعمر...
نگارنده: پرتو نادری
karzai-iqbal-poetry-
رییس جمهور، حامد کرزی پس از شکست بن بست انتخاباتی با پا درمیانی وزیر خارجۀ امریکا، جان کیری، با او دریک کنفرانس خبری اشتراک کرد و سخنانش را با این بیت اقبال به پایان آورد: خدا آن...
Back Home