خانه » خبر و دیدگاه

خبر و دیدگاه

احمدشاه مسعود و ایالات متحدۀ امریکا

  1 – سالهای جهاد در دههء  هشتاد: کودتای ثور1371(اپریل1978) و حاکمیت حزب دموکراتیک خلق در افغانستان برای ایالات متحدۀ ...

متن کامل »

‘نه، من پشتون نیستم!’

مصاحبه فخر‌الدّین خال بیک با عارف حسن آخوندزاده، محقّق پاکستانی، مؤلف مطلب “تاجیکان گمشده پاکستان” مقالۀ “تاجیکان گمشدۀ پاکستان” نشرشدۀ ...

متن کامل »

پرواز با پری آرزوها؛ بر بلندای ابرها و آسمان‌ها

چشم انداز های شگفتگی یا سرکوفتگی آرزو های آدمیان؛ دورنما های متقابل نیکبختی یا تباهی بشریت استند! لطفاً به این ...

متن کامل »

چای نوشی شاه ظاهردرسماواری

نبشته ای داشمند محترم احمد فواد ارسلا مٰؤرخ 21. 8. 17 م  را نسبت  چای نوشیدن شاه ظاهر درسماواری درسایت ...

متن کامل »

مبـارزه با فسـاد؛ شعــار بدون عمــل

نهاد شفافیت در تازه‌ترین گزارشِ خود در مورد فساد اداری در افغانستان، از افزایش ۴۵ درصدی این پدیده در سه ...

متن کامل »

حـزب اسلامی و زبان فارسـی

از روزی که گلبدین حکمتیار رهبر یکی از شاخه‌های حزب اسلامی وارد کابل شده، افزون بر دیگر صحبت‌های غیرمسوولانه‌اش، به‌صورتِ ...

متن کامل »

شانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی و ابر مرد بی‌مثال افغانستان گرامی باد!

شانزده سال پیش ترورزم بین المللی با دسایس و حیل فراوان جان رهبر و پیشوای مقاومت ملی برای نجات افغانستان  ...

متن کامل »

وفاق ملی؛ تجدید میثاق با آرمان‌های شهـدا

شانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور و هفتۀ شهید به نام “وفاق ملی” نام‌گذاری شده است. این نام‌گذاری در چنین ...

متن کامل »

قتل عام مردم بدست رژیم غنی کرزی ، به بهانۀ انتحاروانفجار

اجرای برنامه های انتحاری یاخودکشی درافغانستان بوسیله عمال رژیم اشرف غنی ــ کرزی ، یکی از اساسی ترین راهکار پنهانی ...

متن کامل »

گفتگو با فارسی رو بر سر استراتیژی ترامپ در افغانستان

            فارسی رو با محترم محمد اکرام اندیشمند، نویسنده و صاحب نظر در امور سیاست، ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com