خانه » خبر و دیدگاه (برگه 2)

خبر و دیدگاه

يک زبان با سه نام

برگرفته از کتاب: “سرگذشت زبان فارسی در صد سال پسین در افغانستان و تاجیکستان و چند مقالهی دیگر” نجم کاویانی ...

متن کامل »

سرودی برای افغانستان

          با نثار بهترین درود ها و تمنیات به عزیزان و همسرایان و همسنگران دردمند و ...

متن کامل »

بی‌بی‌سی‌‌ می‌خواهد با تقسیم زبان مخاطبانش به آن‌ها نزدیک شود؟

این واقعیتی انکارناپذیر است که شماری از مردم افغانستان به درستی یا به اشتباه باور دارند که «دری» یک زبان ...

متن کامل »

جنگ نیابتی و ادامه نا امنی ها در افغانستان

  از حضور قوت های ناتو به سر دمداری امریکا در افغانستان اضافه تر از 16 سال میگذرد متاسفانه تا ...

متن کامل »

مشکل افغانستان مشکل فرهنگی‌ست

        مفهوم ِ فرهنگ ِ قبیله در افغانستان فراتر ازیک قوم خاص است. اینگونه فرهنگها معمولن به ارزش‌ها، باورها، هنجارها و ...

متن کامل »

بسترهای نوین گسترش روابط ایران با ازبکستان

پزوهشگر و کارشناس مسایل منطقه ای

  روابط گذشته ایران در سال 1370 جمهوری ازبکستان را به رسمیت شناخت. دو سو در سالهای بعد نخستین نمایندگان ...

متن کامل »

وزیری که مأمورخود را دزدی یاد میداد

  در ایامی جوانی کنجکاوبودم چرا ازمرد مردمدار محمد هاشم میوندوال شنیده بودم  درحق وطنداران ما آنقدرمظالم رخ داده که ...

متن کامل »

گلــب الــدین از بیــت المــال خــرابات کــرتاهــی

گــفته مــی شــود کــه مصــارف رســمی یکمــاهــه گلــب الــدین برابر با خــرچ یکســالــه صــد ســرباز اردوی ملــی اســت. درین روز ...

متن کامل »

رد فرمان تقنینی رئیس جمهور، یگانه کار مثبت و شجاعانه مجلس نمایندگان

  مجلس نمایندگان افغانستان عاقلانه فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی را در ارتباط به وارد نمودنِ تعدیل و حذف در ...

متن کامل »

بى نيازى از پاكستان به قيمت نيازمندى به هند و ايران

اشرف غنى در سفرش به هند و با اشاره به دهليز هوايى ميان دهلى و كابل، با كنايه ى سياسى ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com