خانه » تاریخ معاصر(افغانستان)

تاریخ معاصر(افغانستان)

تاریخ اففانستان را سر از نو باید نوشت

چرا تاریخ کشور را سر از نو باید نگاشت؟ نگونبختانه و دردمندانه، سال هاست که سپهر تاریخ ما را ابرهای ...

متن کامل »

لویه جرگه پارادوکس سنت و مدرنیته

بحث لویه جرگه بار دیگر با برگزاری لویه جرگه عنعنوی (سنتی) برای کنکاش پیرامون امضای پیمان استراتژیک با آمریکا و ...

متن کامل »

کودتای ۲۶ سرطان و اشتباهات بعدی داوود خان

داوود خان به گونۀ ویژه این گرگونیها را زیر شعاع عملکردهایش قرار داده است. هرچند داوود امروزه در میان ما ...

متن کامل »

جنگ داخلی افغانستان سال های 1929- 1928

 پیشگفتار مترجم: بسیاری را عقیده بر اینست که ارتش سرخ اتحاد شوروی نخستین بار در ششم جدی (دی) 1358 به ...

متن کامل »

نقش سردارمحمدداود درشکل گیری کودتای ثور1357

سردار محمد داود و خانواده اش نخستین قربانیان کودتای حزب دموکراتیک خلق در7ثور1357 (27اپریل1977)است. دولت افغانستان سال گذشته خورشیدی1387به کشف ...

متن کامل »

هرات، آثار باستانی و اهمیت نگهداری آثار گرانبهای آن

  – هرات یعنی الماس بی بدیلیکه تا ابدبرتارک تاریخ خراسان بزرگ می درخشد که باید با تمام داشته های ...

متن کامل »

کاستی های نظریه جدید در باره خاستگاه اقوام آریایی

عصر روز چهار شنبه به تاریخ 23 فبروری ماه سال 2011، مرکز زبان های سنسکرت در دانشگاه جواهر لعل نهرو ...

متن کامل »

هزاره ها وارثین اصلی امپراطوری ایلخانی می باشند

   هزاره ها وارثین اصلی امپراطوری ایلخانی می باشند ولی متاسفانه هرگز این موضوع حیاتی در تاریخ هزاره ها مورد توجه قرار ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com