خانه » خبر و دیدگاه (برگه 4)

خبر و دیدگاه

شرارت پاکستان، امنیت جهانی را تهدید میکند

  شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان نمیدانم با حضور کدام تناب و میخ گستاخانه به خود حق داد تا ...

متن کامل »

انگيزه هاي نوين تركيه در گسترش روابط با ايران

      در يك سال گذشته هر چند شاهد فراز و فرودهایی در روابط دو کشور و برخی اظهارات ...

متن کامل »

ضــرب کفــش بد تر از ضــرب شــمشیر

!ضــربات کفــش هــای کهــنه هــراتیــان خــواب امــارت اســلامی را از چشــمان راکــتیار بیــرون کــرد بدون شک گلب الدین راکتیار دست ...

متن کامل »

احمدشاه مسعود و ایالات متحدۀ امریکا

  1 – سالهای جهاد در دههء  هشتاد: کودتای ثور1371(اپریل1978) و حاکمیت حزب دموکراتیک خلق در افغانستان برای ایالات متحدۀ ...

متن کامل »

تلاش کنید تا بن بست سیاسی را بشکنید

  زمانیکه نخست وزیر پاکستان شاهد خاقان عباسی در مقر سازمان ملل متحد این جراات را بخود میدهد و به ...

متن کامل »

ندامت

راستش گاهی اوقات به این فکر می افتم که بعضی افرادی که نه علم دارند ، نه دانش دارند ، ...

متن کامل »

‘نه، من پشتون نیستم!’

مصاحبه فخر‌الدّین خال بیک با عارف حسن آخوندزاده، محقّق پاکستانی، مؤلف مطلب “تاجیکان گمشده پاکستان” مقالۀ “تاجیکان گمشدۀ پاکستان” نشرشدۀ ...

متن کامل »

پرواز با پری آرزوها؛ بر بلندای ابرها و آسمان‌ها

چشم انداز های شگفتگی یا سرکوفتگی آرزو های آدمیان؛ دورنما های متقابل نیکبختی یا تباهی بشریت استند! لطفاً به این ...

متن کامل »

چای نوشی شاه ظاهردرسماواری

نبشته ای داشمند محترم احمد فواد ارسلا مٰؤرخ 21. 8. 17 م  را نسبت  چای نوشیدن شاه ظاهر درسماواری درسایت ...

متن کامل »

مبـارزه با فسـاد؛ شعــار بدون عمــل

نهاد شفافیت در تازه‌ترین گزارشِ خود در مورد فساد اداری در افغانستان، از افزایش ۴۵ درصدی این پدیده در سه ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com