خانه » خبر و دیدگاه (برگه 3)

خبر و دیدگاه

سرنوشت نا معلوم افغانستان پس از حمایت امریکا

نویسنده: مکث بیراک برگردان: جمیل شیرزاد   به نظر می‌آید طولانی ترین جنگِ امریکا به این زودی ها به پایان ...

متن کامل »

تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن

  !پدر اسـتعمار کـهن انگلـیس از تجـارب گـرانبهـایش چـه زیبـا گفـت : تفـرقـه بیـنداز و حکـومـت کـن :توجـه شـما را ...

متن کامل »

دفعِ مستقیم و عریض, برتوریهء بعضی اصطلاحاتِ مبهم ومریض

  بدانیم اگر نمیدانیم که توریه عبارت از اشتراک معنیِ قریب و معنییِ بعید بر یک لفظ اند ولی قائل ...

متن کامل »

اعلاميه مطبوعاتی فرماندهی امنيه استان پنجشير

اخیراً آقای «غيرت بهير» يكی از اعضای حزب‌اسلامی ادعا نموده كه در «دو آب» استان پنجشير يک زندان مخفی از ...

متن کامل »

نیــرنگ هــای دنبــاله دار غنــی و اتمــر

  گفتــه اند کــه کــور یکــبارعصــایش را گــم میکــند امــا کــور افغــانســتان بار بار حکایت میکنند که روزی قدوس قولته ...

متن کامل »

‘اداره تدارکات ملی’ چه می‌کند و چرا در محور توجه قرار گفته؟

در هفتۀ که گذشت بحث در مورد اداره تدارکات ملی داغ بود. مردمان شامل داد و گرفت در اداره تدارکات ...

متن کامل »

معاون مجلس: مدیریت در حکومت بی‌حد ضعیف شده است

محمدهمایون همایون معاون اول مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که به دلیل ادامه‌ی روند سرپرستی در نهادهای مهم حکومتی، مدیریت در حکومت ...

متن کامل »

تابوى زعامت قومى

حاكميت سياسى پشتون‌ها در ٢٧٠ سال اخير هم براى نخبه‌گان سياسى پشتون و هم براى ساير مليت‌ها در افغانستان به ...

متن کامل »

گوگل بازی یا پالیدن تعداد دندان‌های اسپ در کتاب‌ها

  یکی از بزرگترین چالش های نسل ما در حدود ۴۰ – ۵۰ سال پیش در کشور، عدم موجودیت منابع ...

متن کامل »

چرا امریکا در طول هفده سال و با مصرف گزافی نتوانست، در افغانستان پیروز شود؟

از طریق خبر ها شنیدم که آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا از یکتعداد نظامیان کارکشته امریکا طالب معلومات شده است ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com