خانه » خبر و دیدگاه (برگه 3)

خبر و دیدگاه

مرحلۀ جدید بازی و خصومت روسیه و امریکا در افغانستان

                                        ...

متن کامل »

عشق

همان گونه ای که سیری وگرسنگی همچو سهش وشوری از مغز می آغازد به معده می فشارد  ، جوشش وخروش ...

متن کامل »

پاسخ لطیف ومأنوس برمقالهء محترم داکتر فرید یونس

چندی قبل یکی ازحاجی صاحبان محترم مقالهء را زیرعنوان (ضرورت تصفیه و پاک سازی احادیث) برای این فقیر نشان دادند ...

متن کامل »

پشتونیزم و ناسیونالیزم کاذب افغان

احساسات وطنپرستی، آزادی خواهی و استقلال طلبی در افغانستان سابقه طولانی دارد. اما در سده نزدهم در اوج تجاوز «بازی ...

متن کامل »

منازعۀ دیورند

سرهینری مارتِمر دیورند Sir Henry Mortimer Durand دبیر امورخارجه هند بریتانیایی  رئیس هیئات مذاکره کننده از سوی حکومت بریتانیایی هند ...

متن کامل »

رهبران خائن و عوام جاهل

اوريانا فالاچى، خبرنگار برجسته ايتاليایى، از وينستون چرچيل سوال مي‌کند: آقاى نخست‌وزير، شما چرا براى ايجاد يک دولت استعمارى و ...

متن کامل »

نگاهی بر منازعات قومی و تباری در افغانستان

نزاع قومی به تنش‌‌های گفته می‌شود که بین دو گروه و یا چند گروه  در داخل یک کشور صورت می‌گیرد، ...

متن کامل »

نگاه به تحولات داغ روز

درین روز ها دو تحول خیلی خبر ساز شده وگاهی جزء اجندا وبر نامه مجلس نمایندگان نیز گردیده است. یکی ...

متن کامل »

شبح قساوت کلیسای قرون وسطی بر سر مؤمنانِ اسلام

                             (ادامهء نقد از ناگزیری و فشار مسئولیت)   به دوام جستجو ها پیرامون چون و چرا و فراز و فرود ...

متن کامل »

ما كيستيم ؟ و اينجا كجاست ؟

در حاليكه جهان بسوى جهانى شدن ميرود. و با فرو ريختن مرز ها و محدوديت ها در عرصه هاى مختلف، ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com