خانه » خبر و دیدگاه (برگه 5)

خبر و دیدگاه

حـزب اسلامی و زبان فارسـی

از روزی که گلبدین حکمتیار رهبر یکی از شاخه‌های حزب اسلامی وارد کابل شده، افزون بر دیگر صحبت‌های غیرمسوولانه‌اش، به‌صورتِ ...

متن کامل »

شانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی و ابر مرد بی‌مثال افغانستان گرامی باد!

شانزده سال پیش ترورزم بین المللی با دسایس و حیل فراوان جان رهبر و پیشوای مقاومت ملی برای نجات افغانستان  ...

متن کامل »

وفاق ملی؛ تجدید میثاق با آرمان‌های شهـدا

شانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور و هفتۀ شهید به نام “وفاق ملی” نام‌گذاری شده است. این نام‌گذاری در چنین ...

متن کامل »

قتل عام مردم بدست رژیم غنی کرزی ، به بهانۀ انتحاروانفجار

اجرای برنامه های انتحاری یاخودکشی درافغانستان بوسیله عمال رژیم اشرف غنی ــ کرزی ، یکی از اساسی ترین راهکار پنهانی ...

متن کامل »

گفتگو با فارسی رو بر سر استراتیژی ترامپ در افغانستان

            فارسی رو با محترم محمد اکرام اندیشمند، نویسنده و صاحب نظر در امور سیاست، ...

متن کامل »

اصلاح دین اسلام به فرمایش ولیعهد عربستان سعودی

  مهمترین خبر ناسوت و لاهوت!   درست نمیدانم که در جمع کثیر خبرگزاری ها و رسانه های ستلایتی و ...

متن کامل »

آب و چالش هند و چین

ابعاد تنش دو کشور بر سر آب روندی رو به افزایش را طی کرده و  میکند.  برای بررسی این امر ...

متن کامل »

تاریخ بکارگیری واژه افغانستان

لعل زاد لندن، اگست ۲۰۱۷ اولین معاهده ای که واژه «افغانستان» در آن ذکر شده است! معاهده برتانیه، رنجیت سنگهه ...

متن کامل »

تاجیکان در ایسـتگاه پایانی قدرت

از میان هزاران تعریفی که از واژۀ «سیاست» ارایه شده، قدر مسلم و ثابت این است که سیاست عرصۀ عاطفه ...

متن کامل »

ضعف های دولتمداران ما و نقطه های غایب استراتیژی ترامپ

  ترامپ با مشورت هفت ماهۀ مقامات دولت امریکا و مشاورانش به حفظ وضع موجود که منافع امریکا در آن ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com