خانه » آرشیو نویسنده: نصرالله نیکفر

آرشیو نویسنده: نصرالله نیکفر

قبیله‌ای کردن مردم‌سالاری در افغانستان

پس از شکست و ریخت حوزه‌ی بزرگ تمدنی‌ای به‌نام آریانا و خراسان کشورهای بی‌مایه و بی‌ماهیتی برمبنای تبارها و زبان‌ها ...

متن کامل »

محتضرانی آشنا و خط‌های قرمز

در نخست باید بگویم که دیگر زمانِ ما، رهبری و رهبر پرستی را بر نمی‌تابد، چون هرکس در درون خودش ...

متن کامل »

بی‌تفاوتی کارگزاران و خون‌های گنگ تاریخی

پس از آمدن حکومت وحدت ملی به‌جای این‌که امنیت به‌بود پیدا کند و اندکی شغل آفرینی شود و اصلاحات جدی ...

متن کامل »

واماندگی یک نسل

این درست است که نظام‌هایی می‌روند و رژیم و ساختارهای می‌آیند. کسانی کسی می‌شوند و دیگرانی پی‌رَو و دنباله‌رو؛ اما ...

متن کامل »

مسلمانان بت‌پرست

شاید در نگاهِ نخست و از بیرون این فرنام ناهم‌گون (متناقض) بنماید، اما آن‌چه که در این چند سده برجهان ...

متن کامل »

خودمرده‌های قرن ما و تکفیری های ظاهرپرست

  معرفت دینی در افغانستان و در میان روحانیون ما وارونه رقم خورده است و فقه معاصر و یاهم فقه ...

متن کامل »

افغانستان قربانی منافع یک‌تبار

    کشوری‌که به نام افغانستان در بدل فروش بخش‌های زیادی از خراسان دی‌روز به‌دست عبدالرحمان‌خان شکل گرفت و مانند ...

متن کامل »

چه ضمانتی وجود داردکه کرزی همان ملاعمر نباشد؟

کرزی مردی که تصادفی بر اریکه‌ی قدرت تکیه زد، به گونه‌ای که در بازار سیاست افغانستان مرد شناخته شده نبود ...

متن کامل »

روییدن از خاکستر

گفتگوی نصرالله نیکفر با داوود پژمان آواز خوان خوبِ سبک خراسانی چرخش های پسین سیاسی و بلوک سازی های قدرت ...

متن کامل »

کلکانی و سرگام‌های گذار به سوی دموکراسی

از زمان تغیر جغرافیا، شکستن ساختارها و سرانجام تغیر نام خراسان؛ جامعه‌ی مارا یک‌نواختی و تک‌تازی‌ها فرا گرفته بود. نهادهای ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com