خانه » آرشیو نویسنده: محمد عارف منصوری

آرشیو نویسنده: محمد عارف منصوری

تابوى زعامت قومى

حاكميت سياسى پشتون‌ها در ٢٧٠ سال اخير هم براى نخبه‌گان سياسى پشتون و هم براى ساير مليت‌ها در افغانستان به ...

متن کامل »

افغانستان در آستانه ى فرو رفتن در بحران عميق

تجربه ى تاريخى نشان داده است كه اكثر كشور هاى پسا بحران با همبستگى ملى دو باره روى پاى خود ...

متن کامل »

نگاه كرسى محور جمعيت اسلامى

موضعگيرى هاى اخير جمعيت اسلامى در قبال قضاياى جارى كشور، واضح ساخت كه وارث نه تنها يك جريان سياسى ايكه ...

متن کامل »

حنيف اتمر كيست و دنبال چيست؟

 او با چشمان نافذ، چهره‌ى آرام و خونسرد، كم حرف مى زند اما شمرده و دقيق. كمتر در رسانه‌ها ظاهر ...

متن کامل »

چرا حكمتيار از نظر من مردود است؟

شايد حكمتيار را بتوان مسن ترين و كاركشته ترين سياست پيشه ى فعال در افغانستان دانست. او حداقل چهل سال ...

متن کامل »

جمعيت اسلامى و چالشهاى موجود

جمعيت اسلامى يك از نيرومند ترين جريانات سياسى و نظامى كشور با قاعده وسيع و مستحكم اجتماعى است كه در ...

متن کامل »

كارنامه امير حزب اسلامى

 گلبدين حكمتيار امير حزب اسلامى كه اسمش در سال ٢٠٠٣ درج لست تحريم هاى سازمان ملل شده بود. بعد از ...

متن کامل »

هفت و هشت ثور در پسمنظر تاريخ

باز هم در آستانه هفت و هشت ثور قرار داريم. روز تجليل ها و تقبيح ها. روز روايت هاى متفاوت. ...

متن کامل »

پيام و هشدار دلسوزانه

آقاى امرالله صالح، شما اشتباه نموديد ! شما با قبول مسئوليت خطير ايجاد اصلاحات در سكتور به فساد آلوده ى ...

متن کامل »

ژاژخايى مهره ى سوخته و اجير رانده شده

حامد كرزى حمله ى امريكا به مواضع داعش در آچين ننگرهار را شديداً تقبيح نمود. او گفت امريكا نه تنها ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com