خانه » آرشیو نویسنده: محمد عارف منصوری

آرشیو نویسنده: محمد عارف منصوری

صف بندى هاى احتمالى براى انتخابات بعدى

مقدمات انتخابات بعدى كه تصور مى رود يكى از پرچالش ترين دوره هاى انتخاباتى در كشور باشد، از همين حالا ...

متن کامل »

تابوى زعامت قومى

حاكميت سياسى پشتون‌ها در ٢٧٠ سال اخير هم براى نخبه‌گان سياسى پشتون و هم براى ساير مليت‌ها در افغانستان به ...

متن کامل »

افغانستان در آستانه ى فرو رفتن در بحران عميق

تجربه ى تاريخى نشان داده است كه اكثر كشور هاى پسا بحران با همبستگى ملى دو باره روى پاى خود ...

متن کامل »

نگاه كرسى محور جمعيت اسلامى

موضعگيرى هاى اخير جمعيت اسلامى در قبال قضاياى جارى كشور، واضح ساخت كه وارث نه تنها يك جريان سياسى ايكه ...

متن کامل »

حنيف اتمر كيست و دنبال چيست؟

 او با چشمان نافذ، چهره‌ى آرام و خونسرد، كم حرف مى زند اما شمرده و دقيق. كمتر در رسانه‌ها ظاهر ...

متن کامل »

چرا حكمتيار از نظر من مردود است؟

شايد حكمتيار را بتوان مسن ترين و كاركشته ترين سياست پيشه ى فعال در افغانستان دانست. او حداقل چهل سال ...

متن کامل »

جمعيت اسلامى و چالشهاى موجود

جمعيت اسلامى يك از نيرومند ترين جريانات سياسى و نظامى كشور با قاعده وسيع و مستحكم اجتماعى است كه در ...

متن کامل »

كارنامه امير حزب اسلامى

 گلبدين حكمتيار امير حزب اسلامى كه اسمش در سال ٢٠٠٣ درج لست تحريم هاى سازمان ملل شده بود. بعد از ...

متن کامل »

هفت و هشت ثور در پسمنظر تاريخ

باز هم در آستانه هفت و هشت ثور قرار داريم. روز تجليل ها و تقبيح ها. روز روايت هاى متفاوت. ...

متن کامل »

پيام و هشدار دلسوزانه

آقاى امرالله صالح، شما اشتباه نموديد ! شما با قبول مسئوليت خطير ايجاد اصلاحات در سكتور به فساد آلوده ى ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com